Verileri İkili Sıklık Tablosunda ve İkili Sütun Grafiğinde Gösterme

0 622

Kazanım: İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

Verileri İkili Sıklık Tablosunda ve İkili Sütun Grafiğinde Gösterme

İkili Sıklık Tablosu

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılar kullanarak gösteren tabloya sıklık tablosu denir. İki veri grubuna ait verilerin tek bir tabloda gösterilmesine ikili sıklık tablosu denir.

İkili sıklık tablosu, iki değişkenin birlikte nasıl dağıldığını gösteren bir tablodur.

Örneğin; bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine ve saç renklerine göre sayılarını göstermek için bir ikili sıklık tablosu oluşturabiliriz. Böyle bir tablo şöyle görünebilir.

SarıSiyahKahverengiKızıl
Erkek3572
Kız4683

Bu tablo, sınıfta sarı saçlı 3 erkek, siyah saçlı 5 erkek, kahverengi saçlı 7 erkek ve kızıl saçlı 2 erkek olduğunu gösterir.

Aynı şekilde, sınıfta sarı saçlı 4 kız, siyah saçlı 6 kız, kahverengi saçlı 8 kız ve kızıl saçlı 3 kız olduğunu gösterir.

Bu tabloyu kullanarak, iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz edebiliriz.

Örneğin sınıftaki,

Sarı saçlı erkek sayısının, kızıl saçlı erkek sayısından fazla, kahverengi erkek sayısından az olduğu

Siyah saçlı kız sayısının, kızıl saçlı kız sayısından fazla, kahverengi kız sayısından az olduğu

kızların sayısının erkeklerin sayısından fazla olduğu gibi analizler yapabiliriz.

İkili Sütun Grafiği

İki veri grubuna ait verileri karşılaştırmak için kullanılan grafik türlerinden biri de ikili sütun grafiğidir. İkili sütun grafiğinde, her bir veri grubu için ayrı bir sütun çizilir ve sütunların yüksekliği verilerin büyüklüğünü gösterir. Sütunlara, veri gruplarının isimleri yazılır ve farklı renklerle ayrılır. İkili sütun grafiği, veriler arasındaki ilişkiyi, farkı veya benzerliği görsel olarak göstermek için kullanışlıdır. İkili sütun grafiği nesnelerin çokluklarını, adetlerini, miktarlarını, sayısını,….. vb göstermede kullanılır.

Örneğin, bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayılarını ikili sütun grafiği ile gösterebiliriz.

Bu grafikte, her bir öğrenci için iki sütun vardır. Sütunlardan biri kız öğrencilerin okuduğu kitap sayısını, diğeri erkek öğrencilerin okuduğu kitap sayısını gösterir. Sütunların yüksekliği kitap sayılarının büyüklüğünü gösterir. Sütunları farklı renklerle ayırabilir ve hangi rengin hangi cinsiyeti gösterdiğini grafikte belirtebiliriz. Ayrıca, grafikte yatay ve dikey eksenleri etiketleyebilir ve grafik başlığı ekleyebiliriz.

Aşağıdaki tabloda, bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayılarını görebilirsiniz.

ÖğrenciKızErkek
Aliye12
Berk8
Cansu10
Deniz9
Elif15
Furkan7
Gizem11
Harun10

Bu tabloyu kullanarak, aşağıdaki gibi bir ikili sütun grafiği çizebiliriz.

sütun grafiği oluşturma

İkili sütun grafiğinde yer alan sütunlar yatay veya dikey olabilir.

Örnek: Aşağıdaki grafikte bir ilimize ait dört günlük gece ve gündüz sıcaklık değişimleri verilmiştir.

Iki gruba ait verileri ikili siklik tablosu ve sutun grafigi ile gosterir.3

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gündüz sıcaklığı sürekli artmıştır.

B) Gece sıcaklığının en az olduğu gün çarşambadır.

C) Gündüz sıcaklığının en fazla olduğu gün perşembedir.

D) Gece ile gündüz sıcaklığı farkı en fazla olduğu gün salıdır.

D şıkkı

Örnek: Aşağıdaki sütün grafiğinde bir şirketin 4 yıllık gelir-gider durumu gösterilmiştir.

Buna göre şirket dört yılda ortalama kaç ₺ kâr etmiştir?

A) 17000 B) 17500 C) 18000 D) 18500

B şıkkı

Verileri İkili Sıklık Tablosunda ve İkili Sütun Grafiğinde Gösterme Test

Aşağıdaki Verileri İkili Sıklık Tablosunda ve İkili Sütun Grafiğinde Gösterme konusu ile ilgili test ve etkinlikleri çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

İnternet hızınızdan kaynaklı testler yüklenmemiş olursa sayfayı yenileyiniz.

🔻 Diğer konulara hızlı geçiş 🚀

Önceki KonuSonraki Konu
Veri Toplama Ve Değerlendirme Konu Anlatımı
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert