Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama

0 709

Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama

Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle ondalık gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür.

Örneğin; 4,2 ve 5,12 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

4,2 ondalık gösteriminin tam kısmı 4‘dür.

5,12 ondalık gösteriminin tam kısmı 5‘tir.

4<5 olduğu için 4,2 < 5,12 olur.

✅ Ondalık gösterimlerin tam kısımları eşit ise ondalık gösterimlerin kesir kısımlarına bakılır.

✅ Kesir kısmında önce onda birler basamağındaki rakamlar, eğer bu rakamlar eşit ise yüzde birler basamağındaki rakamlara ve bunlar da eşit ise binde birler basamağındaki rakamlara sırayla bakılır.

✅ Karşılaştırılan basamaktaki rakamı küçük olan ondalık gösterim daha küçüktür.

Örneğin; 12,67 , 12,66 ve 12,663 sayılarını sıralayalım.

➡️ Tam kısımlar aynı olduğu için onda birler basamağındaki rakamlara bakılır.

12,67

12,66

12,663

➡️ Onda birler basamağı aynı olduğu için yüzde birler basamağındaki rakamlara bakılır.

12,67

12,66

12,663

➡️ Yüzde birler basamağı en büyük olan ondalık sayı 12,67’dir. Bu durumda en büyük ondalık sayı 12,67’dir. Daha sonra binde birler basamağında en büyük rakamı olan 12,663 olduğu için ikinci en büyük 12,663’tür.

12,67 > 12,663 > 12,66

Ondalik gosterimleri verilen sayilari sayi dogrusunda gosterir ve siralar.3
ondalık sayılarda sıralama

ÖRNEK: 6,5 ve 6,4 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım.

6,5 ve 6,4 ondalık gösterimlerinin tam kısımları eşittir.

Bu yüzden onda birler basamaklarına bakılır.

➡️ 6,5 ‘in onda birler basamağındaki rakam 👉 5

➡️ 6,4 ‘ün onda birler basamağındaki rakam 👉 4

4<5 olduğu için

Bu yüzden bu ondalık gösterimlerin karşılaştırılması👉 6,4 < 6,5 olur.

Ondalik gosterimleri verilen sayilari sayi dogrusunda gosterir ve siralar.2

Ondalık gösterimlerin en sağına sıfır eklemek kesrin değerini değiştirmez.

Örneğin; 7,3 – 7,30 – 7,300 ondalık gösterimleri birbirine eşittir.

Ondalık Gösterimde Sıralamanın Pratik Yöntemi

Ondalık Gösterimde sıralamanın pratik yöntemi matematiksel yöntemden ziyade hızlı çözmeye dayalı bir yöntemdir. Şimdiden söyleyeyim ki hocam bu yöntemin matematik ile ne alakası var demeyin.😉

Ondalık gösterimlerin virgülden sonraki basamak sayılarını sıfır atıp eşitledikten sonra ondalık sayıları virgül yokmuş gibi okuyup sıralayabiliriz.

Örneğin ;

4,34

4,3

4,33

ondalık kesirlerini sıralayalım.

➡️ Virgülden sonraki basamak sayılarını sıfır atarak eşitleyelim.

4,34 👉 4,340 👉4340

4,3 👉 4,300 👉4300

4,33👉 4,330 👉4330

➡️Şimdi virgülsüz yazdığımız sayıları sıralayalım.

4300<4330<4340

➡️ Yaptığımız sıralamanın virgüllü hallerini yazalım.

4,3<4,33<4,34

Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme

Ondalık sayıları sayının doğrusundaki yerini ondalık sayının tam kısmına ve kesir kısmına bakarak 2 adımda buluruz.

1.adım: Ondalık sayının tam kısmına bakma.

Ondalık gösterimler sayı doğrusunda tam kısmındaki sayı ile tam kısmındaki sayının bir fazlası arasındadır.

Örneğin;

➡️ 0,73 👉 ondalık sayısı 0 ile 1 arasındandır.

➡️ 2,457 👉 ondalık sayısı 2 ile 3 arasındandır.

➡️ 5,2 👉 ondalık sayısı 5 ile 6 arasındandır.

➡️ 11,83 👉 ondalık sayısı 11 ile 12 arasındandır.

➡️ 3,6 👉 ondalık sayısı 3 ile 4 arasındandır.

2.Adım: Ondalık kısmına bakma

Ondalık sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğunu tespit ettikten sonra kesir kısmındaki basamak sayısına göre (1 basamak ise 10 parça, 2 basamak ise 100 parça) eş parçalara bölünür ve kesir kısmındaki sayı kadar parça ilerlenerek kesrin yeri bulunur.

Ondalik gosterimleri verilen sayilari sayi dogrusunda gosterir ve siralar.5

Aşağıda sayı doğrusunda 0 ile 5 arasındaki virgülden sonra 1 basamağı olan ondalık sayılar gösterilmiştir.

Görseli incelediğimizde ondalık sayıların virgülden sonra 1 rakamı olduğu için ardışık tam sayılar arasının 10 parça olduğunu görürüz.

Yani

➡️ 0 ile 1 arası 👉 10 parça

➡️ 1 ile 2 arası 👉 10 parça

➡️ 2 ile 3 arası 👉 10 parça

➡️ 3 ile 4 arası 👉 10 parça

➡️ 4 ile 5 arası 👉 10 parça olduğunu görüyoruz.

Buradan sonuç olarak ondalık sayıların virgülden sonraki basamak sayıları ardışık tam sayıların sayı doğrusunda arasının kaç parça olduğunu gösterir.

Yani

➡️ Virgülden sonra 1 basamağı olan ondalık sayının sayı doğrusunda 👉 ardışık iki tam sayı arası 10 parça

➡️ Virgülden sonra 2 basamağı olan ondalık sayının sayı doğrusunda 👉 ardışık iki tam sayı arası 100 parça olur.


Konu Değerlendirmesi

Buraya kadar bizi sabırla okuyarak geldin şimdi okuduklarını değerlendirme zamanı. Bakalım bizi ne kadar anlamışsın.

Değerlendirme bitti artık sıradaki konuya geçmeye hazırsın. Aşağıdaki linkten sıradaki konuya geçebilirsin. bu arada konu hakkında yorumda bulunarak bizimle iletişime geçebilirsin.

🔻 Diğer konulara hızlı geçiş 🚀

Önceki KonuSonraki Konu
Kesirlerin Ondalık GösterimiOndalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert