Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama

2 196

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama

Bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için o konu hakkında araştırma yaparız. Bilgi sahibi olmak istediğimiz konu hakkında araştırma yapmanın yolu araştırma sorusu oluşturup veri toplamaktan geçer.
Veri toplarken, araştırma sorusuna cevap bulmaya yönelik sorular belirlenir. Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama konusu hakkında detaylı bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

Araştırma Soruları Üretme

Bir gruptan veri toplamak için sorulan ve birden fazla cevabı olan sorulara araştırma sorusu denir. Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama konusuna Araştırma soruları üretme ile başlıyoruz.

Örneğin, ” Sınıftaki öğrencilerin en çok tercih ettiği bisiklet markası hangisidir? ” sorusu araştırma sorusudur. Çünkü bu soru bir gruba sorulmuştur ve birden fazla cevabı vardır.

Örneğin, ” Mustafa hangi bisiklet markasını tercih etmektedir? ” ifadesi bir soru belirtir ama araştırma sorusu belirtmez. Çünkü bu soru sadece bir kişiye sorulmuştur. Araştırma soruları bir gruba sorulmalıdır.

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama örnek sorular;

Soru: ” Sınıfınızdaki öğrencilerin en sevdiği meyve hangisidir? ” sorusu araştırma sorusu mudur?

Bu soru bir araştırma sorusudur, çünkü sorunun kime yöneltileceği belirlidir (sınıfındaki öğrenciler), soruya farklı cevaplar verilebilir (elma, muz, portakal, vs.) ve sorunun tek bir cevabı yoktur.

Soru: ” Okulunuzda hangi spor dalına ilgi daha fazladır? ” sorusu araştırma sorusu mudur?

Bu soru da bir araştırma sorusudur, çünkü sorunun kime yöneltileceği belirlidir (okuldaki öğrenciler), soruya farklı cevaplar verilebilir (futbol, basketbol, voleybol, vs.) ve sorunun tek bir cevabı yoktur.

Soru: ” Türkiye’de yaşayan insanların en çok tercih ettiği tatil yöresi neresidir? ” sorusu araştırma sorusu mudur?

Bu soru da bir araştırma sorusudur, çünkü sorunun kime yöneltileceği belirlidir (Türkiye’de yaşayan insanlar), soruya farklı cevaplar verilebilir (Antalya, Muğla, İzmir, vs.) ve sorunun tek bir cevabı yoktur.

Soru: ” Türkiye’nin başkenti neresidir? ” sorusu araştırma sorusu mudur?

Bu soru da bir araştırma sorusu değildir, çünkü sorunun tek bir cevabı vardır: Ankara. Bu soruyu herkes aynı şekilde cevaplayabilir. Bu soru coğrafi bir bilgiyi ifade eder.

Soru: ” Dünya düz mü yoksa yuvarlak mıdır? ” sorusu araştırma sorusu mudur?

Bu soru da bir araştırma sorusu değildir, çünkü sorunun tek bir cevabı vardır: yuvarlak. Bu soruyu herkes aynı şekilde cevaplayabilir. Bu soru bilimsel bir gerçeği ifade eder.

İyi bir araştırma sorusu

 • Araştırma konusu hakkında net bilgiler verecek biçimde açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Araştırılan konunun konusu ve amacı ile doğrudan ilişkili olmalıdır.

Örneğin, Okulda en çok sevilen dersi araştırma istiyorsam öğrencilere ”en sevdiğiniz renk hangisidir? ” gibi sorular sormamam lazım.

Araştırma soruları çeşitli yöntemlerle toplanabilecek verilerle yanıtlanabilecek nitelikte olmalıdır.

Örneğin, YouTube’un sürekli olarak kullanılmasının 16 yaşından küçük çocukların dikkat süreleri üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Bu soru verilerle çeşitli yöntemlerle toplanabilecek verilerle yanıtlanabilecek nitelikte değildir.

Çocukların dikkat sürelerini nasıl ölçeceğiz? YouTube kullanımını nasıl takip edeceğiz? Bu soru, çeşitli yöntemlerle toplanabilecek verilerle yanıtlanabilecek nitelikte değildir.

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama Etkinlik

Araştırma sorusu değerlendirme etkinliği 👇(açılmamış olursa sayfayı yenileyiniz)

Örneklem Nedir?

Belli bir konuda araştırma yapmak için, araştırma sorusunun sorulacağı gruba örneklem denir.

Örneklem, bir bütünü temsil eden küçük bir parçadır. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin boy ortalamasını bulmak istiyorsunuz. Bütün sınıfı ölçmek yerine, sınıftan rastgele 10 öğrenci seçip onların boyunu ölçebilirsiniz. Bu 10 öğrenci, sınıfın örneklemini oluşturur. Örneklem seçerken, bütünü iyi yansıtmasına ve yeterli sayıda olmasına dikkat etmek gerekir.

Veri Toplama

Araştırmalarda amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama konusunun ikinci bölümü veri toplamadır.

Örneğin, Okulumuzda öğrencilerin en sevdiği dersi sorduğumuzda öğrencilerden aldığımız cevaplara veri denir.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemleri, bir soru veya problemi çözmek için kullanılan bilgi toplama yöntemleridir. Veri toplama yöntemleri, sorunun türüne, verilerin niteliğine ve araştırmanın amacına göre değişebilir.

Veri toplama yöntemleri Anket, görüşme, gözlem ve kaynak araştırmadır.

Anket:

Anket, bir araştırma sorusuna cevap bulmak için bilgi toplama işlemidir.  Anket, yazılı veya sözlü olarak uygulanabilir. Anket, , yüz yüze , mail yoluyla, google forms veya postayla gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

 • Çok sayıda veriye ulaşmak için anket pratik bir yöntemdir.
 • Bir grubun konu hakkında ilgilerini (eğilimlerini) incelemek için anket tercih edilebilir.
 • Ankette veriler kısa cevaplı veya çoktan seçmeli olabilir.

Anket örneği 👇

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama
Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Görüşme:

Görüşme, araştırmacının katılımcılara belirli konular hakkında sorular sorduğu ve onların yanıtlarını kaydettiği bir veri toplama yöntemidir.  Görüşme, katılımcıların görüşlerini, tutumlarını, deneyimlerini, duygularını ve motivasyonlarını anlamak için kullanılabilir. Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama sürecinde önemli veri toplama yöntemlerinden biridir.

 • Görüşmede veriler sözel iletişim yoluyla toplanır.
 • Görüşmede çok sayıda veriye ulaşmak zordur.
 • Ayrıntılı araştırmalar yapıldığında görüşme yöntemi kullanılabilir.

Görüşme yöntemine aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

Bir üniversite öğrencisi, mezun olduktan sonra ne yapmak istediğini belirlemek için kariyer danışmanına görüşmeye gider. Danışman, öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri, hedefleri ve beklentileri hakkında bir görüşme yapar.

Bir pazar araştırması şirketi, yeni bir ürünün müşteri memnuniyetini ölçmek için ürünü kullanan kişilere telefonla bir görüşme yapar. Şirket, ürünün kalitesi, fiyatı, kullanım kolaylığı ve satın alma niyeti gibi konularda sorular sorar.

Bir sosyolog, kadınların çalışma hayatındaki zorlukları ve fırsatları hakkında bir araştırma yapmak için çalışan kadınlarla bir görüşme yapar. Sosyolog, kadınların kendi hikayelerini anlatmalarını ister ve onlara sorular sorar.

Gözlem:

Gözlem, veri toplama yöntemlerinden biridir. Gözlem, bir durumu, olayı, davranışı ya da nesneyi olduğu gibi izlemek, dinlemek ve kaydetmek için kullanılan sistematik ve amaçlı bir yoldur. 

 • Veriler gözlem yoluyla toplanır.
 • Kişi veya olayların doğal ortamdaki durumlarını incelemek için kullanılabilir.

Gözlem yöntemine aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

Teneffüste öğrencilerin davranışlarını gözlemlemek.

İnsanların tekerlekli sandalyedeki kişilere tepkilerini ölçmek için tekerlekli sandalyeye oturmak.

Bir mağazada müşterilerin ürünleri nasıl seçtiklerini görmek için ürün yerleşimini değiştirmek.

Gözlem yönteminin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönleri şunlardır:

 • Doğrudan ve gerçekçi veri sağlar.
 • Sözlü ifadelerle elde edilemeyen davranışları ortaya çıkarır.

Olumsuz yönleri ise şunlardır:

 • Zaman alıcı ve maliyetli olabilir.
 • Gözlemcinin önyargısı ve etkisi veriyi etkileyebilir.
 • Etik sorunlar yaratabilir.

Kaynak Araştırması:

Kaynak araştırması, veri toplama yöntemlerinden biridir. Kaynak araştırması, araştırma konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları, yayınları, raporları, istatistikleri ve diğer belgeleri incelemek ve bunlardan veri elde etmek için kullanılan sistematik bir yoldur.

 • Veriler internet sitesi, kitaplar, dergiler vb kaynaklardan toplanır.
 • Bir konu hakkında bilgi edinme amaçlı yapılabilir.

Kaynak araştırmasının olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönleri şunlardır:

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Geniş kapsamlı ve çeşitli veriler sunar.

Olumsuz yönleri ise şunlardır:

 • Verilerin geçerliliği ve güncelliği kontrol edilmelidir.
 • Verilerin uygunluğu, eksikliği veya yanlılığı sorun oluşturabilir.
 • Verilerin etik kullanımı ve alınan bilginin kaynağına atıf yapılması gereklidir.

Kaynak araştırmasının örnekleri şunlardır:

 • Bir tarih öğrencisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi ve çöküşü hakkında bir makale yazmak için tarihi belgeleri, kitapları, makaleleri ve kronikleri inceleyebilir.
 • Bir sosyoloji öğrencisi, Türkiye’deki kadınların eğitim düzeyi ve işgücüne katılımı hakkında bir rapor hazırlamak için internet sitesinden TÜİK’in yayınladığı istatistikleri, anket sonuçlarını ve raporları kullanabilir.

Örnek soruları için whatsapp kanalımızı takip edebilirsiniz.  https://whatsapp.com/channel/0029VaDBBGzLSmbf8QnxBM0k

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama Test ve Etkinlik

⚠️ Test ve etkinlikler açılmamış olursa sayfayı yenileyiniz. 😏

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama konusu burada bitmiştir. Diğer konuya aşağıdan geçebilirsiniz.

🔻 Diğer konulara hızlı geçiş 🚀

Önceki KonuSonraki Konu
Verileri Düzenleme ve Yorumlama
2 Yorumlar
 1. eylül diyor

  çok iyi

  1. Ömer Faruk ÖZKAN diyor

   teşekkür ederiz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert