Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

7konu 1

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Örnek: 36 sayısı 48 sayısının % kaçıdır?

✅ ilk söylenen sayı paya 36 (pay)

✅ İkinci söylenen sayı paydaya 48 (paydaya)

\dfrac{36}{48}

✅ 12 ile sadeleştirelim.

\dfrac{36÷12}{48÷12} = \dfrac{3}{4}

✅ 25 ile genişletelim.

\dfrac{3×25}{4×25} = \dfrac{75}{100}

✅ %75 48 sayısının %75 ‘i 36 ‘dır.

Yuzdeler5

Örnek: 28 sayısı 70 sayısının % kaçıdır?

Yuzdeler6

✅ 70 sayısının %40 ‘ı 28’dir.

Örnek: 150 sayısı 60 sayısının % kaçıdır?

Yuzdeler7

✅ 60 sayısının %250 ‘si 150’dir.

Yüzdeler Konu Anlatımının Devamı >