Bir Çokluğun İstenilen Yüzdesi Kadarını Bulma

7konu 1

Bir Çokluğun İstenilen Yüzdesi Kadarını Bulma

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını bulurken aşağıda anlatılan iki yöntemi kullanırız.

Örnek: 80 sayısının %20’sini bulalım.

✅ 80 sayısı bir bütünün tamamına karşılık gelir.Yani 80 sayısı %100 ‘e karşılık gelir.

Bize %20 ‘ye karşılık gelen sayıyı soruyor.

Yuzdeler

Örnek: 70 sayısının %30’unu bulalım.

✅ %30 ‘u kesire çeviririz. 

​  \dfrac{30}{100}

✅  70 sayısının \dfrac{30}{100} ‘ü kaçtır?

​  70 sayısı ile ​ \dfrac{30}{100} ‘ü çarparız.

✅  70×\dfrac{30}{100}

✅  \dfrac{2100}{100}

  21

Not:

✅ Bir sayının %50 ‘si demek o sayının yarısı demektir.  ➡ ​  \dfrac{1}{2}

✅ Bir sayının %25 ‘i demek o sayının çeyreği demektir.  ➡ ​  \dfrac{1}{4}

✅ Bir sayının %20 ‘si demek o sayının 5’te 1’i demektir.  ➡ ​  \dfrac{1}{5}

✅ Bir sayının %10 ‘u demek o sayının 10’da 1’i demektir.  ➡ ​  \dfrac{1}{10}

Örnek:

✅  80’nin  %50 ‘si  40’dır. (80÷2=40)

✅  100’ün  %25 ‘i  25’dir. (100÷4=25)

✅  60’ın  %20 ‘si 12’dir. (60÷5=12)

✅  70’in  %10 ‘u  7’dir. (70÷10=7)

Yuzdeler2

Örnek: VSÇ ortaokulunda 600 öğrencinin % 60 ‘ı erkektir.

Buna göre VSÇ ortaokulunda kız öğrenci sayısı kaçtır?

% 60 ‘ı erkek ise %40’ kızdır.

600 ‘ün %40’ı

600×\dfrac{40}{100}  

✅ ​ \dfrac{24000}{100} ​ 

240 kişi kızdır.

Örnek: Ömer bey 4000 TL maaşının %12,4 ‘ü alışveriş masrafıdır.

Buna göre Ömer beyin alışveriş harcaması kaç TL’dir?

✅ 4000 ‘in ​%12,4 ‘ü

4000×\dfrac{12,4}{100} ​ 

\dfrac{49600}{100} ​ 

✅ 496 TL alışveriş harcaması

Örnek:  %40 ‘ı  36 olan sayının tamamını bulalım.

✅ 36 sayısı %40 karşılık gelir.Bize  %100 ‘ünü soruyor.

Yuzdeler3

Örnek:  %60 ‘ı  180 olan sayının tamamını bulalım.

% 60 \dfrac{60}{100} ​ 

180÷ \dfrac{60}{100}

180× \dfrac{100}{60}

✅  3×100

✅  300

Yüzdeler Konu Anlatımının Devamı >