Silindirin Temel Elemanları ve Açınımı Konu Anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

Dik Dairesel Silindir

Yanal ayrıtları tabana dik olan silindire dik dairesel silindir denir. Mum, soba borusu pil, kurşun kalem, çöp kutusu, su bardağı, koli bandı ve benzeri bir çok nesne silindir modeline örnek olarak verilebilir.

Dik silindir

Silindirin Temel Elemanları

Silindirin temel elemanlarını tanıyarak silindir sorularını daha rahat çözeriz ve soruda isteneni daha iyi anlarız. Şimdi silindirin temel elemanlarını daha detaylı inceleyelim.

👉Silindirde alt ve üst kısmında yer alan eş dairelere taban denir.
👉Tabanları oluşturan dairelerin yarıçapları silindirin yarıçapıdır ve “r” ile gösterilir.
👉Tabanlardaki dairelerin merkezlerini birleştiren doğru parçasına eksen denir.
👉Üst tabanın bir noktasından alt tabandaki bir noktaya indirilen dikmeye yükseklik denir ve bu yükseklik “h” ile gösterilir.
👉Dik dairesel silindirin ekseni tabana dik olduğu için eksen aynı zamanda yüksekliktir. (eksen=yükseklik)
👉Tabanların karşılıklı iki noktasını bileştiren ve eksene paralel olan doğru parçalarına ana doğru denir.

👉 Silindirin tabanı dışındaki görünen yüze yanal yüzey (yan yüzey) denir.

Aşağıdaki görselde silindirin temel elemanları gösterilmiştir.

Silindirin temel elemanları

Dik Dairesel Silindirin Açınımı

Silindirin açınımı

Silindirin açınımı yapıldığında yan yüzün bir dikdörtgen olduğu görülmektedir. Yan yüzü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği, diğer kenarı ise taban çevresi kadardır.

Silindirin açılımı

Konu devamı : https://www.matematikodevi.com/dik-dairesel-silindirin-yuzey-alani-konu-anlatimi/