Prizmaların Temel Elemanları ve Açınımı Konu Anlatımı

0 62

Prizmaların Temel Elemanları ve Açınımı konusu kazanımı ;

[alert color=”warning”]Kazanım: Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. [/alert]

Bu konuda neler öğreneceğiz :

DİK PRİZMALAR

Yanal ayrıtları tabana dik olan prizmalara dik prizma denir.

eğik prizma ve dik prizma

[alert color=”primary”]Bilgi: Uzayda birbirine eş ve paralel iki çokgenin karşılıklı köşelerinin doğrularla birleştirilmesiyle elde edilen geometrik cisme prizma denir. [/alert]

Prizmalar oluşumları sırasında tabanlarında kullanılan çokgenlerin cinsine göre adlandırılırlar. Örneğin; üçgen kullanılmışsa üçgen prizma , dörtgen kullanılırsa dörtgen prizma diye adlandırılır.

prizma isimlendirme

PRİZMANIN TEMEL ELEMANLARI

[alert color=”primary”]Bilgi: Prizmanın temel elemanları; taban, yanal yüz ( yan yüzey) , ayrıt, köşe ve yüksekliktir. [/alert]

📌 Tabanları ve tabanların karşılıklı köşelerini birleştiren doğru parçalarına ayrıt denir. Tabanları oluşturan doğru parçalarına taban ayrıtı denir. Tabanların karşılıklı köşelerini birleştiren doğru parçalarına yanal ayrıtı denir.

ayrıt

📌 Tabanlar haricindeki yüzlere yan yüz denir. Bütün prizma modellerinde yan yüzeyler dikdörtgenden oluşmaktadır.

Prizma yan yüzey

📌 Tabanlar arasındaki dik uzaklık prizmanın yüksekliğidir. Dik prizmalarda yanal ayrıtı ile prizmanın yüksekliği aynı uzunluktadır.

prizmanın yüksekliği

[alert color=”primary”]Bilgi: Prizmanın yüzlerini oluşturan dörtgenlerin köşegenlerine yüzey köşegeni denir. [/alert]

Cisim köşegeni

[alert color=”primary”]Bilgi: Prizmanın yüzey köşegenleri haricinde cismin içinden geçen diğer köşegenlerine cisim köşegeni denir. [/alert]

cisim köşegeni

[alert color=”danger”]Not: Prizmada yanal ayrıt , yüzey köşegeni ve cisim köşegeni dik üçgen oluşturur.[/alert]

cisim köşegeni

Prizmaların eleman sayıları aşağıdaki gibidir.

🤓 Üçgen prizma 👇

Yüz Sayısı👉 5
Taban Sayısı👉 2
Köşe Sayısı👉 6
Toplam Ayrıt Sayısı👉 9

🤓 Dikdörtgen prizma 👇

Yüz Sayısı 👉 6
Taban Sayısı 👉 2
Köşe Sayısı 👉 8
Toplam Ayrıt Sayısı 👉 12

🤓 Kare prizma 👇

Yüz sayısı 👉 6
Taban sayısı 👉 2
Köse sayısı 👉 8
Toplam ayrıt sayısı 👉12

🤓 Beşgen prizma 👇

Yüz sayısı 👉 7
Taban sayısı 👉 2
Köse sayısı 👉 10
Toplam ayrıt sayısı 👉15

Konu devamı : https://www.matematikodevi.com/silindirin-temel-elemanlari-ve-acinimi-konu-anlatimi/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert