Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı Konu Anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı Kazanımı ;

Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı

Silindirin tabanları daire ve yan yüzü dikdörtgendir. Yan yüzü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği, diğer kenarı ise tabanı oluşturan daireyi çevrelediği için dairenin çevresi kadardır.

👉 Silindirin Yüzey Alanı = Taban Alanları + Yanal Alan

👉 Silindirin Yüzey Alanı=2·πr2+2πr·h

👉 Silindirin Yüzey Alanı = 2πr(r + h)

Silindirin yüzey alan bağıntısı

ÖRNEK: Yarıçapı 6 cm, yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanını bulalım. (π = 3 alınız)

👉 Silindirin taban alanını hesaplayalım.

Silindirin Taban Alanı = πr2

Silindirin Taban Alanı = 3·62 = 3·36 = 108 cm2

👉 Silindirin yanal alanını hesaplayalım.

Silindirin Yanal Alanı =2πr·h

Silindirin Yanal Alanı = 2·3·6·15 = 540 cm2

👉 Silindirin yüzey alanını hesaplayalım.

Silindirin Yüzey Alanı = ( 2·Taban Alanı ) + ( Yanal Yüzey Alanı )

Silindirin Yüzey Alanı = ( 2·108 ) + ( 540 ) = 756 cm2

Konu devamı : https://www.matematikodevi.com/dik-piramidin-temel-elemanlari-ve-acinimi-konu-anlatimi/