Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi konu anlatımı hakkında detaylı bilgiyi makalemizde bulabilirsiniz. Bu yazı ile ilgili sorularınızı yazı altından yorum yapabilirsiniz.

Kareköklü Sayılarda Çarpma İşlemi

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar.

Örnek: Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım.

6\sqrt {7} × 3\sqrt {2} =?

✅ Katsayıları çarpıp katsayı olarak , kök içindekileri çarpıp kök içinde yazarız

6×3\sqrt {7x2}

18\sqrt {14}

8\sqrt {3} × \sqrt {6} =?

✅ Katsayıları çarpıp katsayı olarak , kök içindekileri çarpıp kök içinde yazarız

8×1\sqrt {3x6}

🤓 Katsayısı olmayan kareköklü sayıların katsayısı 1 kabul edilir. 🤓

8\sqrt {18}

5\sqrt {7} × 4\sqrt {7} =?

✅ Katsayıları çarpıp katsayı olarak , kök içindekileri çarpıp kök içinde yazarız

5×4\sqrt {7x7}

20\sqrt {49}

🤓 Eğer kök içindeki sayı karekökden çıkyor ise kök dışına çıkarırız. 🤓

20\sqrt {49}

🤓 49 karekök dışına 7 olarak çıkar. 🤓

20×7=140

🤓 Karekökden çıkan sayı ile katsayı çarpılır. 🤓

Örnek: Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım.

\sqrt {6} × \sqrt {6} =?

✅ Karekök içi aynı ise köklü sayı direk kök dışına çıkartılabilir.

\sqrt {6x6}

6

5\sqrt {3} × 4\sqrt {3} =?

✅ Karekök içi aynı ise köklü sayı direk kök dışına çıkartılabilir. Katsayılarla çarpılır.

5×4 \sqrt {3x3}

20 × 3 = 60

6\sqrt {10} × 2\sqrt {10} =?

✅ Karekök içi aynı ise köklü sayı direk kök dışına çıkartılabilir. Katsayılarla çarpılır.

6×2\sqrt {10x10}

12 × 10 = 120

Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar2.

Örnek: Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım.

20\sqrt {21} ÷ 4\sqrt {7 } =?

✅ Katsayıları bölüp katsayı olarak , kök içindekileri bölüp kök içine yazarız

20÷4\sqrt {21÷7}

5\sqrt {3}

12\sqrt {40} ÷ \sqrt {5 } =?

✅ Katsayıları bölüp katsayı olarak , kök içindekileri bölüp kök içine yazarız

20÷1\sqrt {40÷5}

🤓 Katsayısı olmayan kareköklü sayıların katsayısı 1 kabul edilir. 🤓

12\sqrt {8}

9\sqrt {28} ÷ 3\sqrt {7 } =?

✅ Katsayıları bölüp katsayı olarak , kök içindekileri bölüp kök içine yazarız

9÷3\sqrt {28÷7}

3\sqrt {4}

🤓 4 karekök dışına 2 olarak çıkar. 🤓

3×2=6

🤓 Karekökden çıkan sayı ile katsayı çarpılır. 🤓

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar3.

Örnek: Aşağıda bir kenar uzunluğu verilen karelerin alanını bulalım.

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar4.

Karenin alanı = 5\sqrt {2} × 5\sqrt {2}

Katsayıların çarpalım.

5×5=25

Kök içindekilerini çarpalım.

\sqrt {2} × \sqrt {2} = 2

Katsayı ile kök içinden çıkan sayıyı çarpalım.

25×2=50

ABCD karesinin alanı 50 cm2 ‘dir.

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar5.

Karenin alanını yazalım.

3\sqrt {5} × 3\sqrt {5}

Katsayıların çarpalım.

3×3=9

Kök içindekilerini çarpalım.

\sqrt {5} × \sqrt {5} = 5

Katsayı ile kök içinden çıkan sayıyı çarpalım.

9×5=45

DEFG karesinin alanı 45 cm2 ‘dir.

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru:

Karekoklu ifadelerde carpma ve bolme islemlerini yapar6.

Üzerinde kareköklü sayılar yazılı olan 5 farklı renkteki diskler görseldeki gibi sırayla üst üste konularak 30 katlı yapı oluşturulmuştur.Bu yapı oluşturulurken 13.kattaki olması gereken disk unutulup sonrasında diğer katlar sırasına göre devam etmiştir.

Buna göre bu yapıdaki 25.kat ve 26.kattaki diskin üzerinde yazan kareköklü sayının çarpımı kaçtır?

A) 12\sqrt {15} B) 20\sqrt {6} C) 6\sqrt {30} D) 5\sqrt {14}

Çözüm:

Kareköklü İfadeler Konu Anlatımının Devamı >