Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı

0 9.938

Kazanım: Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [

Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi konu anlatımı hakkında detaylı bilgiyi makalemizde bulabilirsiniz. Bu yazı ile ilgili sorularınızı yazı altından yorum yapabilirsiniz.

KAREKÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Bilgi: Kök içindeki sayıları aynı olan kareköklü ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi yapılırken katsayılar toplanır veya çıkarılır.Kök içinde sayı aynen yazılır.

✅ a√b+c√b = (a+c)√b

✅ a√b – c√b = (a-c)√b

Örnek: Aşağıda verilen kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım.

12\sqrt {7} + 6\sqrt {7} = ?

Kök içindeki sayılar aynı (ikisindede 7)

Kök içi aynı olduğu için katsayılar toplanır.

(12+6)\sqrt {7} = 18\sqrt {7}

15\sqrt {8} – 6\sqrt {8} =?

Kök içindeki sayılar aynı (ikisindede 8)

Kök içi aynı olduğu için katsayılar çıkarılır.

(15 – 6)\sqrt {8} = 9\sqrt {8}

16\sqrt {6} + 5\sqrt {6} – 9\sqrt {6} = ?

Kök içindeki sayılar aynı (hepsinde 6)

Kök içi aynı olduğu için katsayılar toplanır ce çıkarılır.

(16+5-9)\sqrt {6} = 12\sqrt {6}

Not: Kareköklü ifadenin katsayısı yok ise katsayısı ”1” kabul edilir.

Örnek: 7\sqrt {3} \sqrt {3} işleminin sonucunu bulalım.

\sqrt {3} ifadesinin katsayısı olmadığı için katsayısı 1 olur.

7\sqrt {3} \sqrt {3} =

(7-1) \sqrt {3}

6\sqrt {3}

Bilgi: Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken kök içinde sayılar aynı değil ise kök içindeki tam kare çarpanları kök dışına çıkararak kök içini aynı yapmaya çalışırız.

Örnek: Aşağıda verilen kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım.

16\sqrt {2} – 5\sqrt {8} =?

\sqrt {8} ifadesini \sqrt {2} ifadesine benzetelim.

5\sqrt {8} =

5\sqrt {4x2} =

5×2\sqrt {2} =

10\sqrt {2}

Şimdi çıkarma işlemini yapalım.

16\sqrt {2} – 10\sqrt {2} =

6\sqrt {2}

12\sqrt {5} + 3\sqrt {125} =?

\sqrt {125} ifadesini \sqrt {5} ifadesine benzetelim.

3\sqrt {125} =

3\sqrt {25x5} =

5×3\sqrt {5} =

15\sqrt {5}

Şimdi toplama işlemini yapalım.

12\sqrt {5} + 15\sqrt {5} =

27\sqrt {5}

4\sqrt {27} – 2\sqrt {48} =?

\sqrt {27} ifadesi ile \sqrt {48} ifadesinin kök içlerini aynı yapalım.

4\sqrt {27} =

4\sqrt {9x3} =

4×3\sqrt {3} =

12\sqrt {3} =

2\sqrt {48} =

2\sqrt {16x3} =

4×2\sqrt {3} =

8\sqrt {3}

Şimdi çıkarma işlemini yapalım.

12\sqrt {3} – 8\sqrt {3} =

4\sqrt {3}

Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkarma İşlemi Örnekleri

\(\sqrt{3} + 5\sqrt{3} – 2\sqrt{3} = (1+5-2)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}\)

\(3\sqrt{2} – 4\sqrt{2} + 7\sqrt{2} = (3-4+7)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}\)

\(2\sqrt{6} + 3\sqrt{6} – 5\sqrt{6} = (2+3-5)\sqrt{6} = 0\)

\(4\sqrt{10} – 2\sqrt{10} + \sqrt{10} = (4-2+1)\sqrt{10} = 3\sqrt{10}\)

\(5\sqrt{8} + 2\sqrt{8} – 3\sqrt{8} = (5+2-3)\sqrt{8} = 4\sqrt{8}\)

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru: Hatice deftere 4×4 tablo çizip içine kareköklü sayılar yazıyor.Daha sonra yazmış olduğu kareköklü sayıların her satır ve sütunundaki toplamlarını karşısına yazarken defterine kahve dökülüyor.

Hatice sadece tabloda en alt satırdaki sayıların toplamlarını yazamamıştır.

Buna göre ? yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4\sqrt {3} B) 5\sqrt {3} C) 6\sqrt {3} D) 7\sqrt {3}

Çözüm:

Kareköklü İfadeler Konu Anlatımının Devamı >
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert