En Çok Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Konu Anlatımı

0 3.626

Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

En Çok Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Konu Anlatımı

Dokuz basamaklı sayıların okunuşu ve yazılışı konusuna başlamadan önce, sayıları oluşturmamızı yarayan sembollere rakam denir. Milyonlu sayıları okurken sayları bölüklere ayırıp okuruz. Önce bölük içindeki sayıyı okur. Sonra bölük ismini okuruz. Birler bölüğü okunurken sonuna bölük ismi eklenmeden okunur.

Bilgi: Doğal sayıları sağdan sola doğru üçerli ayırdığımızda her bir üçlü gruba
bölük denir. Sağdan sola doğru bölük isimleri Birler bölüğü , Binler bölüğü , Milyonlar bölüğü şeklindedir.

5.sınıfta bölükler birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olarak isimlendirilir.

Bölük

Örneğin 54 612 317 sayısını okurken önce bölüklere ayırırız.👇

👉 54➡️milyonlar bölüğü

👉 612➡️Binler bölüğü

👉 217➡️Birler bölüğü

Sonra bölüklere ayırdığımız sayılardan en soldan başlayıp önce sayı sonra bölük ismini okuruz.👇

👉elli dört milyon altı yüz on iki bin iki yüz on yedi

🤓 birler bölüğünü okurken bölük ismi okunmaz.

Bilgi: Her bir rakamın bulunduğu kısıma basamak denir.

Aşağıdaki görselde dokuz basamaklı bir sayının basamak adları verilmiştir.

basamak nedir?

📌 Yukarıdaki görseli incelediğimizde bölükler isimlendirilirken o gruptaki en küçük basamak ismi ile isimlendirildiğine dikkat ettiniz mi?

Örneğin birler bölüğü birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşmaktadır. Bu basamaklardan en küçüğü birler basamağı olduğu için bölük adı birler bölüğü olmuştur. Diğer bölüklerde isimlendirilirken aynı yöntem kullanılmıştır.

📌 Basamak isimleri oluşturulurken sağdan sola doğru her basamakta 10 ile çarpılarak isimlendirilir.

Örneğin en sağdaki basamak birler basamağıdır. Bir sonraki basamak ismini bulmak için 1 ile 10 çarptığımızda 10 yapacağı için onlar basamağı olur. Diğer basamak ismi için 10 ile 10’u çarptığımızda 100 yapacağı için yüzler basamağı diye okunur.

Örnek: Aşağıda rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım.

👉534 702:

Önce sayıyı bölüklere ayıralım.

534➡️Binler bölüğü

702➡️Birler bölüğü

Bölüklere ayırdıktan sonra önce bölükte bulunan sayı sonra bölük ismi okunur. Birler bölüğünde bölük ismi okunmaz.

Sayının okunuşu: Beş yüz otuz dört bin yedi yüz iki

👉 1 099 002:

1➡️milyonlar bölüğü

99➡️Binler bölüğü

2➡️Birler bölüğü

Bölüklere ayırdıktan sonra önce bölükte bulunan sayı sonra bölük ismi okunur. Birler bölüğünde bölük ismi okunmaz.

Sayının okunuşu: Bir milyon doksan dokuz bin iki

👉 12 400 105:

12➡️milyonlar bölüğü

400➡️Binler bölüğü

105➡️Birler bölüğü

Bölüklere ayırdıktan sonra önce bölükte bulunan sayı sonra bölük ismi okunur. Birler bölüğünde bölük ismi okunmaz.

Sayının okunuşu: On iki milyon dört yüz bin yüz beş

👉 200 825 459:

200➡️milyonlar bölüğü

825➡️Binler bölüğü

459➡️Birler bölüğü

Bölüklere ayırdıktan sonra önce bölükte bulunan sayı sonra bölük ismi okunur. Birler bölüğünde bölük ismi okunmaz.

Sayının okunuşu: İki yüz milyon sekiz yüz yirmi beş bin dört yüz elli dokuz

Not: Binler bölüğü ”000” olan sayıları okunurken binler bölüğü okunmaz.

🤓 Örneğin 42 000 765 sayısını okurken 42 milyonlar bölüğüne , 000 binler bölüğüne , 765 birler bölüğüne aittir.

Bu sayıda ”000” binler bölüğüne ait olduğu için sayıyı okurken binler bölüğü okunmaz.

42 000 765 sayısını okurken ”kırk iki milyon yedi yüz altmış beş” şeklinde binler bölük ismi okunmadan sayı okunur.

Not: Binler bölüğü ”001” şeklinde olan sayılar okunurken bir bin diye değil de bin diye okunur.

🤓 Örneğin 9 001 459 sayısını okurken 9 milyonlar bölüğüne , 001 binler bölüğüne , 459 birler bölüğüne aittir.

Bu sayıda ”001” binler bölüğüne ait olduğu için sayıyı okurken ”bir bin” şeklinde okunmaz , ”bin” şeklinde okumalıyız.

9 001 459 sayısını okurken ”dokuz milyon bin dört yüz elli dokuz” şeklinde binler bölük ismi okunmadan sayı okunur.

Örnek: ” beş milyon on iki bin otuz sekiz ” sayısının milyonlar bölüğü ile binler bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan yeni sayının rakamla yazılışını ve okunuşunu yazınız❓

Çözüm:

👉 ” beş milyon on iki bin otuz sekiz ” sayısının rakamla yazılışı ➡️ 5 012 038

👉 Sayıyı bölüklere ayırırsak 👇

5 ➡️Milyonlar bölüğü

12➡️Binler bölüğü

38 ➡️Birler bölüğü

👉 Milyonlar bölüğü ile binler bölüğü yer değiştirirsek 👇

12 ➡️Milyonlar bölüğü

5 ➡️Binler bölüğü

38 ➡️Birler bölüğü

👉 Milyonlar bölüğü ile binler bölüğü yer değiştirdiğimiz sayının rakamla yazılışını yazalım. 👇

12 005 038

👉 Milyonlar bölüğü ile binler bölüğü yer değiştirdiğimiz sayının okunuşunu yazalım. 👇

” on iki milyon beş bin otuz sekiz”

Bil Bakalım 💁

Dokuz basamaklı en küçük doğal sayı

Milyonlu Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Etkinlik ve Test

En Çok Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Konu Anlatımı burada bitmiştir. Konu ile ilgili aşağıdaki test ve etkinlikleri çözebilirsiniz. Test ve etkinlikler internet hızından kaynaklı açılmamış olursa sayfayı yenileyiniz.

Buraya kadar geldiyseniz Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışını anlamış olmalısınız. Anlamadığınız yerleri yorumda belirtebilirsiniz. Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı konusu bitmiştir Doğal Sayılar konusuna aşağıdan devam edebilirsiniz.

🔻 Diğer konulara hızlı geçiş 🚀

Önceki KonuSonraki Konu
Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak DeğerleriÖrüntüler
Doğal Sayılar 5. Sınıf TestDoğal Sayılar Etkinlik
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert