Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak Değerleri Konu Anlatımı

0 4.859

Doğal sayıların bölükleri, basamakları ve Basamak değerleri.

Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Doğal Sayıların Bölükleri

Bölük kavramı sayıların sağdan başlayarak üçerli gruplara ayrılması ile oluşur. Bölükleri isimlendirirken bölük içinde yer alan en küçük basamak adı ile isimlendirilir. Sayıları yazarken daha iyi okunması için bölükler arasında boşluk bırakılır.

Sayılar sağdan başlanarak sırasıyla bölük isimleri

➡️ Birler Bölüğü

➡️ Binler Bölüğü

➡️ Milyonlar Bölüğü şeklindedir.

Örnek: Aşağıda verilen sayıları bölüklere ayıralım.

👉4 024 941:

941 ➡️Birler bölüğü

024 ➡️Binler bölüğü

4 ➡️Milyonlar bölüğü

👉407 567 009:

009 ➡️Birler bölüğü

567 ➡️Binler bölüğü

407 ➡️Milyonlar bölüğü

Bölük

🤔Bölük kavramı büyüklerimizin askere gittiğinde askerlikte kullanılan bir kavramdır. Askerlikte en küçük birim bölüktür. Bir bölük 3 kişiden oluşur. Her üçlü takım bir bölük oluşturur. Sayılarda kullandığımız bölük kavramı ile askerlikteki bölük kavramı arasındaki benzerliği fark ettiniz mi❓

Not: 5 ve 5’ten fazla basamağı olan sayılar yazılırken bölükler arasında bir boşluk bırakılır.

Örneğin;

4 513, 45 367, 704 000

Doğal Sayıların Basamakları

Doğal sayıların rakamlarının bulunduğu kısma basamak denir. Bir doğal sayının kaç rakamı varsa o kadar basamağı vardır demektir.

Örneğin ; 56 087 sayısında 5 rakam olduğu için bu sayı 5 basamaklıdır.

897 561 sayısında 6 rakam olduğu için bu sayı 6 basamaklıdır.

4 206 235 sayısında 7 rakam olduğu için bu sayı 7 basamaklıdır.

Doğal sayılarda her basamağın bir ismi vardır. Basamakları isimlendirirken en sağdan başlayarak birler basamağı , onlar basamağı , yüzler basamağı , binler basamağı , on binler basamağı , yüz binler basamağı , milyonlar basamağı , on milyonlar basamağı ve yüz milyonlar basamağı şeklinde isimlendirir.

basamak adları

Doğal Sayılarda Sayı Değeri

Bilgi: Bir doğal sayının basamaklarında bulunan rakamlara o doğal sayının basamağına ait sayı değeri denir.

Örneğin ; 302 549 sayısında ;

Birler basamağında bulunan rakam 9 ➡️Birler basamağının sayı değeri 9

Onlar basamağında bulunan rakam 4 ➡️Onlar basamağının sayı değeri 4

Yüzler basamağında bulunan rakam 5 ➡️Yüzler basamağının sayı değeri 5

Binler basamağında bulunan rakam 2 ➡️Binler basamağının sayı değeri 2

On binler basamağında bulunan rakam 0 ➡️On binler basamağının sayı değeri 0

Yüz binler basamağında bulunan rakam 3 ➡️Yüz binler basamağının sayı değeri 3

Doğal Sayıların Basamak Değeri

Bir doğal sayının içinde bulunduğu basamağa kattığı değere basamak değeri denir.

Bilgi: Basamaktaki rakam ile basamağın çarpımı basamak değeri verir.

basmak değeri

Sayıların Basamak değerini hesaplarken ;

Basamakta bulunan sayı ile basamak adında bulunan sayıyı çarparız.

Örneğin ; 45 672 sayısında 7 rakamı onlar basamağındadır. 7 sayısının basamak değeri 7×10=70 ‘dir.

362 541 sayısında 2 rakamı binler basamağındadır. 2 sayısının basamak değeri 2×1000=2000 ‘dir.

578 360 541 sayısında 8 rakamı milyonlar basamağındadır. 8 sayısının basamak değeri 8×1000 000=8000 000 ‘dur.

📌 Herhangi bir doğal sayının birler basamağının sayı değeri ile basamak değeri her zaman birbirine eşittir.

Örnek: Aşağıda verilen sayıların altı çizili basamaklarının sayı değeri ve basamak değerini bulunuz.

👉 450 239

Altı çizili olan basamağın sayı değeri sayının kendisidir. Sayı değeri = 5

Altı çizili olan basamak on binler basamağıdır. ( 10 000 )

Basamak değeri basamak ile sayı değerinin çarpımıdır.

Yani basamak değeri 5×10 000= 50 000 ‘dir.

Sayı değeriBasamak değeri
550 000

👉 27 478 203

Altı çizili olan basamağın sayı değeri sayının kendisidir. Sayı değeri = 7

Altı çizili olan basamak milyonlar basamağıdır. ( 1 000 000 )

Basamak değeri basamak ile sayı değerinin çarpımıdır.

Yani basamak değeri 7×1 000 000 = 7 000 000 ‘dur.

Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak Değerleri Test

Aşağıda Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak Değerleri Test konusu ile ilgili test ve etkinlikleri çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. İnternet hızınızdan kaynaklı testler yüklenmemiş olursa sayfayı yenileyiniz.

Sayı değeriBasamak değeri
77 000 000

Doğal Sayıların Bölükleri konusu burada bitmiştir. Doğal sayılar konusuna aşağıdan devam edebilirsiniz.

🔻 Diğer konulara hızlı geçiş 🚀

Önceki KonuSonraki Konu
En Çok Dokuz Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı
Doğal Sayılar 5. Sınıf TestDoğal Sayılar Etkinlik
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert