Daha fazla Eşit Daha az Olasılıklı Olaylar Konu Anlatımı

0 1.784

Kazanım: “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.

Daha fazla Eşit Daha az Olasılıklı Olaylar Konu Anlatımı Aşağıda anlatılmıştır. Konuyu öğrendikten sonra konu sonunda yer alan yeni nesil sorumuzu çözmeyi unutmayın. 🤓

“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” Olasılıklı Olaylar

Bazı sezgisel durumlarda olasılığı hesaplamaya gerek yoktur. Böyle durumlarda daha fazla, eşit veya daha az olasılıklı durum diye yorumlayabiliriz.

Bilgi: Bir deneye ait olası durum sayıları birbirlerine eşit olan olaylara eşit olasılıklı olaylar denir.

Bir zar havaya atıldığında zarın üst yüzüne gelen sayının çift olması ile tek olması eşit olasılıklı olaydır.

✅ Bir deneye ait iki farklı olayın olası durum sayıları biri diğerinden fazla olan olaya daha fazla olasılıklı olaylar denir. 

Aynı büyüklükteki 5 çikolatalı şeker ve 3 meyveli şeker bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen şekerin çikolatalı olması olayı meyveli olması olayından fazla olduğu için bu olaya daha fazla olasılıklı olay denir.

✅ Bir deneye ait iki farklı olayın olası durum sayılarının biri diğerinden az olan olaya daha az olasılıklı olaylar denir.

15 kız 13 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olması olayı kız olması olayından az olduğu için bu olaya daha az olasılıklı olay denir.

Örneğin ” MATEMATİK CANAVARI” cümlesindeki harfler için aşağıdaki görselde yer alan olasılık terimlerini inceleyiniz.

Örnek:

6/A6/B6/C6/D6/E
25 kişi22 kişi26 kişi24 kişi24 kişi

Yukarıdaki tabloda 5 farklı sınıfın sınıf mevcutları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadeleri inceleyelim.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/C sınıfında olma olasılığı daha fazladır.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/B sınıfında olma olasılığı daha azdır.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/D ve 6/E sınıfında olma olasılıkları eşit olasılıklıdır.

Örnek:

Yukarıdaki torbalarda eşit büyüklükteki toplar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadeleri inceleyelim.

a torbasında yeşil gelme olasılığı en azdır.

2.torbada

6 mavi

4 sarı

2 yeşil top vardır.

olasılığı en az olan yeşil olduğu için a torbası 2. torbadır.

b torbasında yeşil gelme olasılığı en fazladır.

3.torbada

4 yeşil

3 mavi

3 sarı top vardır.

olasılığı en fazla olan yeşil olduğu için b torbası 3. torbadır.

c torbasında mavi gelme olasılığı en fazladır.

4.torbada

4 mavi

3 sarı

1 kırmızı top vardır.

olasılığı en fazla olan mavi olduğu için c torbası 4. torbadır.

d torbasında sadece kırmızının gelme olasılığı en azdır.

4.torbada

4 mavi

3 sarı

1 kırmızı top vardır.

olasılığı en az olan kırmızı olduğu için d torbası 4. torbadır.

1.torbada sarı ve kırmızı topun gelme olasılığı en azdır.Sadece dediği için 1.torba olamaz.

e torbasında mavi ve yeşil gelme olasılığı en fazladır.

1.torbada

3 mavi

3 yeşil

2 sarı

2 kırmızı top vardır.

olasılığı en fazla olan mavi ve yeşil olduğu için e torbası 1. torbadır.

Daha fazla Eşit Daha az Olasılıklı Olaylar 8.Sınıf Test

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru:

Yukarıda 3 torba ve bu torba içinde toplar verilmiştir.Cerkutay Bu torbadaki topları aşağıda verilen kurala göre A,B ve C kutularına dağıtıyor.

  • Olasılığı daha az olanları A kutusuna
  • Olasılığı daha fazla olanları B kutusuna
  • Olasılığı eşit olanları C kutusuna
  • iki kutuya uyan toplar her iki kutuya eşit olacak şekilde paylaştırılıyor

Buna göre A kutusunda olasılığı en fazla ,B kutusunda olasılığı en az ve C kutusunda olasılığı en fazla olan topların renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı,Yeşil,YeşilB) Sarı,Yeşil,Mavi
C) Mavi,Yeşil,YeşilD) Yeşil,Sarı,Mavi

Çözüm:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert