Daha fazla Eşit Daha az olasılıklı olaylar konu anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” Olasılıklı Olaylar

Bazı sezgisel durumlarda olasılığı hesaplamaya gerek yoktur.Böyle durumlarda daha fazla, eşit veya daha az olasılıklı durum diye yorumlayabiliriz.

Olasi durum sayisinin belirleme4

Örnek:

6/A6/B6/C6/D6/E
25 kişi22 kişi26 kişi24 kişi24 kişi

Yukarıdaki tabloda 5 farklı sınıfın sınıf mevcutları verilmiştir.Buna göre aşağıda verilen ifadeleri inceleyelim.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/C sınıfında olma olasılığı daha fazladır.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/B sınıfında olma olasılığı daha azdır.

Rastgele seçilen bir öğrencinin 6/D ve 6/E sınıfında olma olasılıkları eşit olasılıklıdır.

Örnek:

Olasi durum sayisinin belirleme6

Yukarıdaki torbalarda eşit büyüklükteki toplar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadeleri inceleyelim.

a torbasında yeşil gelme olasılığı en azdır.

2.torbada

6 mavi

4 sarı

2 yeşil top vardır.

olasılığı en az olan yeşil olduğu için a torbası 2. torbadır.

b torbasında yeşil gelme olasılığı en fazladır.

3.torbada

4 yeşil

3 mavi

3 sarı top vardır.

olasılığı en fazla olan yeşil olduğu için b torbası 3. torbadır.

c torbasında mavi gelme olasılığı en fazladır.

4.torbada

4 mavi

3 sarı

1 kırmızıl top vardır.

olasılığı en fazla olan mavi olduğu için c torbası 4. torbadır.

d torbasında sadece kırmızının gelme olasılığı en azdır.

4.torbada

4 mavi

3 sarı

1 kırmızıl top vardır.

olasılığı en az olan kırmızı olduğu için d torbası 4. torbadır.

1.torbada sarı ve kırmızı topun gelme olasılığı en azdır.Sadece dediği için 1.torba olamaz.

e torbasında mavi ve yeşil gelme olasılığı en fazladır.

1.torbada

3 mavi

3 yeşil

2 sarı

2 kırmızı top vardır.

olasılığı en fazla olan mavi ve yeşil olduğu için e torbası 1. torbadır.

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru:

Olasi durum sayisinin belirleme9

Yukarıda 3 torba ve bu torba içinde toplar verilmiştir.Cerkutay Bu torbadaki topları aşağıda verilen kurala göre A,B ve C kutularına dağıtıyor.

  • Olasılığı daha az olanları A kutusuna
  • Olasılığı daha fazla olanları B kutusuna
  • Olasılığı eşit olanları C kutusuna
  • iki kutuya uyan toplar her iki kutuya eşit olacak şekilde paylaştırılıyor

Olasi durum sayisinin belirleme8

Buna göre A kutusunda olasılığı en fazla ,B kutusunda olasılığı en az ve C kutusunda olasılığı en fazla olan topların renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı,Yeşil,YeşilB) Sarı,Yeşil,Mavi
C) Mavi,Yeşil,YeşilD) Yeşil,Sarı,Mavi

Çözüm: