Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme

Bir olaya ait olasi durumlari belirler.

Bir olaya ait olasi durumlari belirler2.

Bir olaya ait olasi durumlari belirler3.

Bir olaya ait olasi durumlari belirler4.

Örnek:

Bir olaya ait olasi durumlari belirler5.

”MATEMATİK ÖDEVİ” kelimesinin her harfi aynı büyüklükteki kartların üzerine yazılıp bir torbaya konulup rastgele bir kart çekildiğinde ;

Tüm çıktılar M,A,T,E,M,A,T,İ,K,Ö,D,E,V,İ

Olası Durum Sayısı 14

Örnek:

Sinif

8-B sınıfında 6 kız ve 3 erkek öğrenci vardır.Bu sınıftan rastgele 1 öğrenci seçilmesi

Tüm çıktılar 1.kız,2.kız,3.kız,4.kız,5.kız,6.kız,1.erkek,2.erkek,3.erkek

Olası Durum Sayısı 9

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin olası durum belirtip belirtmediğini inceleyelim.

5 saat önce saat 18:00’dı.

kesinlik belirttiği için olası durum değildir.

Yarın hava güneşli olabilir.

İhtimal olduğu için olası durum belirtir.

Matematik yazılısından 100 aldım.

kesinlik belirttiği için olası durum değildir.

Matematik yazılısından 100 100 alabilirim.

İhtimal olduğu için olası durum belirtir.

Hafta sonu Niğde’ye gezmeye gidebiliriz.

İhtimal olduğu için olası durum belirtir.

Ela’nın göz regi yeşildir.

kesinlik belirttiği için olası durum değildir.

Bir olaya ait olasi durumlari belirler6.

Örnek: İki zar aynı anda havaya atıldığında zarların üst yüzüne gelecek sayıların olası durumlarının sayısını bulalım.

1. zar havaya atıldığında 6 farklı olası durum oluşur.(1,2,3,4,5,6)

2. zar havaya atıldığında 6 farklı olası durum oluşur.(1,2,3,4,5,6)

2 zar aynı anda havaya atıldığında 6×6=36 farklı olası durum oluşur.

Bu olası durumlar aşağıdaki gibidir. (1.zar,2.zar)

1,11,21,31,41,51,6
2,12,22,32,42,52,6
3,13,23,33,43,53,6
4,14,24,34,44,54,6
5,15,25,35,45,55,6
6,16,26,36,46,56,6

Örnek: İki madeni para aynı anda havaya atıldığında olası durumlarının sayısını bulalım.

1. madeni para havaya atıldığında 2 farklı olası durum oluşur.(yazı,tura)

2. madeni para havaya atıldığında 2 farklı olası durum oluşur.(yazı,tura)

2 madeni para aynı anda havaya atıldığında 2×2=4 farklı olası durum oluşur.

Bu olası durumlar aşağıdaki gibidir. (1.madeni para,2.madeni para)

yazı,tura yazı,yazı
tura,yazıtura,tura

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru: Rengin ve Hilal belirli sayıda top ile aşağıda verilen adımlardan oluşan bir oyun tasarlıyor.

  • Deneyin olası durum sayısını belirle
  • Olası durum sayısının karekökünü al
  • Sonuç tam sayı ise çıkan sonuç kadar top al
  • Sonuç tam sayı değil ise kareköklü sayıdan küçük en büyük tam sayı kadar top al
  • Alınacak top sayısı yeterli değil ise sıradaki oyuncu oyunu kaybeder

Rengin ve Hilal ile yukarıda adımları verilen oyunu aşağıdaki deneylere göre sırayla oynamışlar ve 5.hamleyi yapan oyuncu oyunu kaybetmiştir.

Olasi durum sayisinin belirleme3

Buna göre bu oyundaki top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 20B) 21C) 22D) 23

Çözüm: