Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi Konu Anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi

Cebirsel ifadelerin carpimini yapar.

Çarpanlarından Biri Tek Terimden Oluşan Cebirsel İfadeleri Çarpma

Cebirsel ifadelerin carpimini yapar3.

Örnek: 2x·(5x-8) cebirsel ifadesini çarpalım.

2x·5x + 2x·(-8)

10x2 -16x

Örnek: 3a·(4b2y+7) cebirsel ifadesini çarpalım.

3a·4b2y + 3a·7

12aby2 +21a

Çarpanları İki Terimden Oluşan Cebirsel İfadeleri Çarpma

Cebirsel ifadelerin carpimini yapar4.

Örnek: (8a-2)·(4a+3) ifadesini çarpalım.

8a·4a+8a·3+(-2)·4a+(-2)·3

32a2 +24a-8a-6

32a2 +16a-6

Örnek: (3x-5)·(5y+3) ifadesini çarpalım.

3x·5y+3x·3+(-5)·5y+(-5)·3

15xy +9x-25y-15

İki Terimli İfadenin Çarpımının Modellemesi

Cebirsel ifadelerin carpimini yapar5.

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru: Aşağıda görselde verilen A4 kağıtlarından 3 tanesi kullanıldığında a tane kalmaktadır.

A4

A4 kağıdının uzun kenarı (2a+3) cm , kısa kenarı ise 5 cm’dir.

A4 kağıtlardan tümü birbirine eş dikdörtgen biçiminde olduğuna göre görselde verilen kağıtların tamamının alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 5·(2a2+9a -9) B) 10·(a2-3a +5)
C) 10·(a2 – 9a+9) D) 5·(2a2+9a+9)

Çözüm:

Konu anlatımına devam etmek için tıklayınız..