Basit Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

Matematik 8. Sınıf konu anlatım

BASİT CEBİRSEL İFADELER

CEBİRSEL İFADE VE BİLİNMEYEN NEDİR?

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar2.

Örnek: Ayşe 30 yaşındadır.Ayşe’nin yaşının 3 katının 10 eksiği ifadesi cebirsel ifade belirtir mi inceleyelim.

Ayşe 30 yaşındadır ifadesinden dolayı bu ifadede bilinmeyen yoktur.

İçinde bilinmeyen olmayan ifadeler cebirsel ifade değildir.

TERİM NEDİR?

Örnek: 3x+2y-7 cebirsel ifadesinin terimlerini bulalım.

3x+2y-7 ifadesinde ➕ ve ➖ işaretlerinin sol tarafından aşağıdaki gibi ayıralım.

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar.

Elde ettiğimiz her bir ifade terimdir.

3x+2y-7 cebirsel ifadesinin terimleri 3x , 2y ve -7’dir.

SABİT TERİM VE KATSAYI NEDİR?

Örnek: 5a-2b+12 cebirsel ifadesinin katsayılarını ve sabit terimini bulalım.

5a-2b+12 cebirsel ifadesinin önce terimleri 5a , -2b ve 12 ‘dir.

Terimlerin değişkeni ile çarpım durumunda olan sayılar katsayısıdır.

5a teriminde a değişkeniyle çarpım durumunda olan 5 katsayı dır.

-2b teriminde b değişkeniyle çarpım durumunda olan (-2) katsayı dır.

Değişkeni olmayan 12 sabit terimdir.

Sabit terimde katsayı olduğu için 12 katsayı dır.

5a-2b+12 cebirsel ifadesinin katsayıları 5 , (-2) ve 12 ‘dir.

Örnek: Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin terimlerini,değişkenlerini,katsayılarını ve sabit terimini bulunuz.

✅ 8x2 – 5x

Terimleri: 8x2 ve – 5x

Değişkenleri: x

Katsayıları: 8 ve -5

Sabit Terim: 0

✅ 4a2 – 6b-11

Terimleri: 4a2 , (- 6b) ve -11

Değişkenleri: a ve b

Katsayıları: 4 ,-6 ve -11

Sabit Terim: -11

✅ 6m2 – bc +2

Terimleri: 6m2 , -bc ve 2

Değişkenleri: m,b ve c

Katsayıları: 6,-1 ve 2

Sabit Terim: 2

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar3.

BENZER TERİM NEDİR?

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar6.

Örnek: 5a2 + 7a – 8a2 + 4a Cebirsel ifadesinde benzer terimleri bulalım.

5a2 ve 7a terimlerinin değişkenleri aynı (ikisinde de a) ama değişkenlerinin kuvvetleri aynı değil (Birinde a’nın kuvveti 1 , diğerinde ise a’nın kuvveti 2)

5a2 ve 7a terimleri benzer terim değildir.

5a2 ve – 8a2 terimlerinin hem değişkenleri aynı hemde hemde değişkenlerin kuvvetleri aynı

5a2 ve – 8a2 terimleri benzer terimdir.

7a ve 4a terimlerinin hem değişkenleri aynı hemde hemde değişkenlerin kuvvetleri aynı

7a ve 4a terimleri benzer terimdir.

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar7.

Örnek: Aşağıda verilen ifadeleri cebirsel ifade olarak yazalım.

✅ Ali’nin parasının 2 katının 3 eksiği 2a-3

✅ Ali’nin parasının 6 katının 2 eksiğinin yarısı \dfrac{6a-2}{2}

✅ Ali’nin parasının 4 eksiğinin 5 katı 5×(a-4)

✅ Ali’nin parasının 2 eksiğinin 8 katının 3’te biri \dfrac{8(a-2)}{3}

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru: Bir bilgisayar programına yazılan kod aşağıdaki gibi çalışmaktadır.

dıv[(cebirsel ifade)]= \dfrac{ cebirsel \ ifadenin \ katsayıları \ toplamı}{ sabit \ terim}

ltx[(cebirsel ifade)]= cebirsel ifadenin terim sayısı cebirsel ifadenin en büyük katsayısı

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farkli bicimlerde yazar8.

Örneğin aşağıda yazılan kodların değeri

dıv[(3x3-7x+1)]= \dfrac{ -3}{ 1} =-3

ltx[( 2x3-7x+1 )]= 32 =9 şeklinde bulunur.

Kaan bu bilgisayar programına aşağıdaki gibi kod yazmıştır.

dıv[(4a3+2a-9x-3)] + ltx[( 2b4-7x-3b-2m+1 )]

Buna göre Kaan’ın yazdığı kodun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25B) 26C) 27D) 28

Çözüm:

Konu anlatımına devam etmek için tıklayınız..