9. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 150

Bu yazımızda da, 9. sınıf matematik öğrencilerinin karşılaşabileceği temel terimleri anlamalarına yardımcı olacak. Matematik öğrenirken sık sık karşılaşabileceğiniz terimleri, kısaca açıklamalarıyla birlikte listeledik. Başlangıç seviyesindeki öğrencilerin faydalanabileceği bu sözlük, öğrenme sürecinizi daha da kolaylaştıracak. 9. Sınıf Matematik Terimleri aşağıda listelenmiştir.

9. Sınıf Matematik Terimleri
9. Sınıf Matematik Terimleri

9. Sınıf Matematik Terimleri

Lise 9. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

  1. İkinci Dereceden Denklemler: İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerdir. Örneğin, ax2 + bx + c = 0 formundaki denklemler.
  2. Fonksiyonlar: Birbirine bağlı iki kümenin elemanlarını eşleyen ilişkilerdir. Her giriş değeri için bir çıkış değeri döndürür. Örneğin, f(x) = 2x + 3 şeklinde bir fonksiyon.
  3. Eşitsizlikler: İki değeri karşılaştıran ifadelerdir. Büyüktür (>), küçüktür (<), büyük eşittir (≥), küçük eşittir (≤), eşittir (=) gibi işaretlerle gösterilir.
  4. Diziler: Ardışık sayı veya terimlerden oluşan sıralı kümelere denir. Örneğin, 2, 4, 6, 8, 10 gibi artan bir dizi.
  5. Üslü Sayılar: Bir sayının kendisi ile çarpmak suretiyle belirli bir kuvvetini ifade eden sayılardır. Örneğin, 2 3= 2 x 2 x 2 = 8
  6. Köklü Sayılar: Bir sayının karekökü veya küp kökü gibi belli bir kökünü ifade eden sayılardır. Örneğin, √9 = 3, ∛8 = 2
  7. Trigonometri: Üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen matematik dalıdır. Sinüs, kosinüs, tanjant gibi trigonometrik fonksiyonlar kullanılır.
  8. İstatistik: Verileri toplama, sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama sürecidir. Ortalama, medyan, mod gibi istatistiksel kavramlar kullanılır.
  9. Olasılık: Belirli bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplamaya yönelik matematik dalıdır. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir değer alır.
  10. Vektörler: Yönü, büyüklüğü ve doğrultusu olan niceliklerdir. Özellikle fizik ve geometri alanlarında kullanılır.

9.Sınıf Matematik Kazanımları

ALT ÖĞRENME ALANIKAZANIMLARKONULAR
MANTIK1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.Önermeler ve Bileşik Önermeler
MANTIK3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 4. Her (?) ve bazı (?) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.Önermeler ve Bileşik Önermeler
KÜMELER1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.Kümelerde Temel Kavramlar
KÜMELER1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.Kümelerde İşlemler
KÜMELER2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.Kümelerde İşlemler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.Sayı Kümeleri
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLERDENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.Bölünebilme KurallarıBölünebilme Kuralları
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.Atatürk İnkılapları
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.Atatürk’ün Kişiliği Bölünebilme Kuralları
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.Üslü İfadeler ve Denklemler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.Üslü İfadeler ve Denklemler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.Üslü İfadeler ve Denklemler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
ÜÇGENLER1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.Üçgenlerde Temel Kavramlar
ÜÇGENLER3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
ÜÇGENLER2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
ÜÇGENLER3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
ÜÇGENLER4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
ÜÇGENLER1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
ÜÇGENLER2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
ÜÇGENLER4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.Atatürk’ün İlke ve Görüşleri
ÜÇGENLER1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.Dik Üçgen ve Trigonometri
ÜÇGENLER3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.Dik Üçgen ve Trigonometri
ÜÇGENLER4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir. 1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.Atatürkçü Düşünce Sistemi Üçgenin Alanı
ÜÇGENLER1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.Atatürkçü Düşünce Sistemi Üçgenin Alanı
VERİ1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.Üçgenin Alanı Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
VERİ1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert