10. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 231

Bu yazıda, 10. sınıf matematik öğrencilerinin işine yarayacak çok sayıda terimi içermektedir. Sözlükte, matematiksel terimlerin tanımları, örnekleri ve formülleri verilmektedir. İlk öğrenme aşamasından itibaren matematik dersinde kullanılan kelimeleri öğrenmek, öğrencilerin başarılarını artırabilir. Bu sözlük, öğrencilerin matematik dersinde daha rahat bir ortamda öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 10. Sınıf Matematik Terimleri aşağıda listelenmiştir.

10. Sınıf Matematik Terimleri
10. Sınıf Matematik Terimleri

10. Sınıf Matematik Terimleri

Lise 10. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

 1. Logaritma: Bir sayının başka bir sayıya göre üssünü ifade eden işlemdir. Örneğin, log₃9 = 2, çünkü 3² = 9.
 2. Doğrusal Denklemler: Birinci dereceden bilinmeyenli denklemlerdir. Örneğin, ax + b = 0 formundaki denklemler.
 3. Polinomlar: Bir veya daha fazla terimi olan cebirsel ifadelerdir. Katsayılar, üst dereceler ve terimler içerir. Örneğin, 3x² + 2x – 5.
 4. Permütasyon: Bir kümedeki nesnelerin sıralanma biçimlerini ifade eden kombinasyonlardır. Örneğin, nesnelerin sıralanması için farklı düzenlemeleri hesaplamak.
 5. Kombinasyon: Bir kümedeki nesnelerin farklı gruplamalarını ifade eden kombinasyonlardır. Örneğin, bir gruptaki nesnelerin farklı kombinasyonlarının hesaplanması.
 6. İkili Sayı Sistemi: Sayıların 0 ve 1 rakamlarıyla ifade edildiği sayı sistemi. Bilgisayarlar gibi dijital cihazlarda kullanılır.
 7. Matrisler: Dikdörtgen bir düzen içinde düzenlenmiş sayılar kümesidir. Matrisler, matematiksel işlemlerde ve lineer cebirde kullanılır.
 8. İleri Olasılık: Bağımsız olaylar üzerinden olasılık hesaplamalarını içeren istatistiksel yöntemlerdir. Örneğin, bir zarın atılması sonucunda belirli bir sayının gelme olasılığını hesaplama.
 9. Analitik Geometri: Cebirsel ve geometrik kavramların birleştirildiği bir matematik dalıdır. Noktaların koordinat düzleminde temsil edildiği ve geometrik şekillerin denklemlerle ifade edildiği bir alan.
 10. Limit: Bir fonksiyonun yaklaşık değerini veya sınırsız bir dizi veya serinin sınırsız bir terimine yaklaşma durumunu ifade eder.
 11. Türev: Bir fonksiyonun anlık hızını, eğimini veya değişim oranını ifade eden matematiksel bir kavramdır. Bir fonksiyonun türeviden elde edilen yeni bir fonksiyon türeği olarak adlandırılır.

10.Sınıf Matematik Kazanımları

ÜNİTEKAZANIMKONU
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.Sıralama ve Seçme
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.Sıralama ve Seçme
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.Sıralama ve Seçme
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.5. Pascal üçgenini açıklar.Sıralama ve Seçme
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.Basit Olayların Olasılığı
SAYMA VE OLASILIK10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.Basit Olayların Olasılığı
SAYMA VE OLASILIKSAYMA VE OLASILIK10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.Basit Olayların Olasılığı Fonksiyonlarla Kavramı ve gösterimiBasit Olayların Olasılığı Fonksiyonlarla Kavramı ve gösterimi
SAYMA VE OLASILIK10.2.1.2. Fonksiyonların grafiklerini çizer.Basit Olayların Olasılığı Fonksiyonlarla Kavramı ve gösterimi
SAYMA VE OLASILIK10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlarFonksiyonlarla Kavramı ve gösterimi
SAYMA VE OLASILIK10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.İki foksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi
SAYMA VE OLASILIK10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.İki foksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi
FONKSİYONLAR10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.İki foksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi
FONKSİYONLAR10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.İki foksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi
FONKSİYONLAR10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.İki foksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi
POLİNOMLAR10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.Polinom kavramı ve polinomda işlemler
POLİNOMLAR10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.Polinom kavramı ve polinomda işlemler
POLİNOMLAR10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.Polinomların Çarpanlara ayrılması
POLİNOMLAR10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.Polinomların Çarpanlara ayrılması
POLİNOMLAR10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.Polinomların Çarpanlara ayrılması
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.İkinci Dereceden bir bilinmeyenli denklemler
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.İkinci Dereceden bir bilinmeyenli denklemler
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ?R) biçiminde ifade edildiğini açıklar.İkinci Dereceden bir bilinmeyenli denklemler
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.İkinci Dereceden bir bilinmeyenli denklemler
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.İkinci Dereceden bir bilinmeyenli denklemler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.Çokgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.Çokgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Dörtgenler ve özellikleri
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.Özel Dörtgenler
UZAY GEOMETRİ10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.Özel Dörtgenler
UZAY GEOMETRİ10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.Katı Cisimler
UZAY GEOMETRİ10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.Katı Cisimler
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert