Üçgenin Kenar Uzunlukları İle Bu Kenarların Karşısındaki Açıların Ölçülerinin İlişkisi

0 5.286

Kazanım: Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

Üçgende Açı Kenar İlişkisi

Bilgi: Bir üçgende küçük açı karşısında kısa kenar, büyük açı karşısında uzun kenar vardır. Bu durumun tersi de geçerlidir. Uzun kenarı gören açı daha büyük , kısa kenarı gören açı daha küçüktür.

Örnek:

Yukarıda verilen ABC üçgeninde açı ölçülerine bakarak kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

\widehat{A}=70° ➡️ Karşısındaki kenar a

\widehat{B}=60° ➡️ Karşısındaki kenar b

\widehat{C}=50° ➡️ Karşısındaki kenar c

✅ Açı ölçülerinin sıralaması \widehat{C} < \widehat{B} < \widehat{A}

✅ Kenar uzunluklarının sıralaması c<b<a

Örnek:

Yukarıda verilen ABC üçgeninde kenar uzunluklarına bakarak açı ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

✅ |AB|=8 cm ➡️ Karşısındaki açı \widehat{C}

✅ |BC|=13 cm ➡️ Karşısındaki açı \widehat{A}

✅ |CA|=10 cm ➡️ Karşısındaki açı \widehat{B}

✅ Kenar uzunluklarının sıralaması |AB|<|CA|<|BC|

✅ Açı ölçülerinin sıralaması \widehat{C} < \widehat{B} < \widehat{A}

Bilgi: Bir dik üçgende en uzun kenar 90° ‘nin karşısındaki kenardır.

Örnek:

Bilgi: Geniş açılı üçgende en uzun kenar geniş açının karşısındaki kenardır.

Örnek:

Bilgi: Bir kenarı ortak olan iki farklı üçgenin oluşturduğu şekillerde en uzun veya en kısa kenarı bulmak için ;

✅ Her üçgeni ayrı ayrı sıralama yaparız.

✅ Sonra yaptığımız sıralamaya göre karşılaştırma yapıp en uzun veya en kısa olanı seçeriz.

Örnek:

Yukarıda verilen üçgenlerin en uzun kenarını bulunuz.

✅ ABD üçgenine göre sıralama yapalım ➡️ a<b<c

✅ BCD üçgenine göre sıralama yapalım ➡️ d<c<e

✅ ABD üçgeninde en uzun kenar c iken BCD üçgeninde c kenarından daha büyük e kenarı vardır.

✅ Buna göre yukarıdaki şekilde en uzun kenar ”e” kenarıdır.

Pratik Yöntem: Bir kenarı ortak olan iki farklı üçgenin oluşturduğu şekillerde en uzun kenarı bulmak için;

✅ Her üçgende en büyük açıdan karşısındaki kenara doğru ok () çizeriz.

✅ Sonra bu okların ucunu takip ederiz. (↗↘↗)

✅ Okların ucu en son hangi kenarı gösteriyor ise en uzun kenar o kenardır denir.

Örnek:

Pratik Yöntem: Bir kenarı ortak olan iki farklı üçgenin oluşturduğu şekillerde en kısa kenarı bulmak için;

✅ Her üçgende en küçük açıdan karşısındaki kenara doğru ok () çizeriz.

✅ Sonra bu okların ucunu takip ederiz. (↗↘↗)

✅ Okların ucu en son hangi kenarı gösteriyor ise en kısa kenar o kenardır denir.

Örnek:

Not: Bir üçgende iki kenar uzunluğu ve açı bilgisi verilip üçüncü kenarın alabileceği tam sayı değerlerini sorduğunda ;

✅ Önce üçgen eşitsizliğinden üçüncü kenarın alabileceği tam sayı değerlerini buluruz.

✅ Sonra açı bilgilerine bakarak bulduğumuz değerlerden açı şartlarına uymayan tam sayı değerlerini çıkarırız.

✅ Geriye kalan tam sayılar iki şartı da sağlayan tam sayı değerleridir.

Örnek:

Yukarıda verilen DEF üçgeninde m\widehat{(E)} < m\widehat{(F)} olduğuna göre x’in alabileceği tam sayı değerlerini bulalım.

✅ Üçgen eşitsizliğinden

9-6 < x < 9+6

3 < x < 15

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

✅ Açı bilgisinden (şartından)

m\widehat{(E)} < m\widehat{(F)} olduğundan

6 < x

x 6’dan büyük olduğu için 4,5,6 tam sayı değerlerini çıkarırız.

Geriye 7,8,9,10,11,12,13,14 değerleri kalır.

x’in alabileceği tam sayı değerleri 7,8,9,10,11,12,13,14

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Yeni Nesil Soru

Soru:

Yukarıda verilen şekilde en uzun ve un kısa olan kenarları bulunuz.

Çözüm:
Üçgenler Konu Anlatımının Devamı >
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert