ŞÖK Tutanakları

0 1.216

ŞÖK TUTANAKLARI

5-6-7-8.Sınıflar için ŞÖK tutanaklarının en güncel halini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Size uygun olan dönem ve sınıf üzerine tıklayınız.

1.Dönem ŞÖK Tutanağı

5.Sınıf

6.Sınıf

7.Sınıf

8.Sınıf

2.Dönem ŞÖK Tutanağı

5.Sınıf 2.Dönem ŞÖK Tutanağı İNDİR>>>

6.Sınıf 2.Dönem ŞÖK Tutanağı İNDİR>>>

7.Sınıf 2.Dönem ŞÖK Tutanağı İNDİR>>>

8.Sınıf 2.Dönem ŞÖK Tutanağı İNDİR>>>

Sene Sonu ŞÖK Tutanağı

5.Sınıf

6.Sınıf

7.Sınıf

8.Sınıf

Şube öğretmenler kurulu kimlerden oluşur

Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

ŞÖK Tutanakları
ŞÖK Tutanakları

Şube öğretmenler kurulu ne zaman yapılır

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Şube öğretmenler kurulunda hangi kararlar alınır

Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;

a)    Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b)   Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

c)    Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,

d)   Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,

e)    (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,

f)    Okul çevre işbirliği,

g)   Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

i) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,

j)     Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,

k)   Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

l)     İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması,

(Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

Şube öğretmenler kurul toplantısı ders saatlerinde yapılabilir mi

Hayır yapılamaz.  Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Şube öğretmenler kurul başkanı kimdir

Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert