Olasılık Değerinin 0 İle 1 Arasında (0 ve 1 Dâhil) Olduğunu Anlama Konu Anlatımı

0 1.551

Kazanım: Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.

Olasılık Değerinin 0 İle 1 Arasında (0 ve 1 Dâhil) Olduğunu Anlama Konu Anlatımı aşağıda anlatılmıştır. Konuyu öğrendikten sonra yeni nesil sorumuzu çözmeyi unutmayın. 🤓

Olasılık Nedir?

Bilgi: Olasılık bir olayın gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin değeri veya ölçüsüdür. Bu ölçü gerçek bir sayıya eşittir. Bu sayı değeri en az 0 en fazla 1 olmak üzere 0 ile 1 arasındadır.

Aşağıda verilen olaylar olasılık belirtir.

 • Bir madeni para havaya atıldığında yazı gelme olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır.
 • Bir zar havaya atıldığında üst yüzüne 4’den büyük bir sayı gelme olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır.
 • 8 kırmızı, 7 mavi ve 5 sarı misket arasından seçilen bir misketin mavi olması olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır.

Örnek: Aşağı değeri verilen ifadelerden bir olayın olasılık değeri olabilecekleri bulalım.

\dfrac{5}{4} değeri olasılık belirtir mi ?

\dfrac{5}{4} ifadesinin değeri 1’den büyük olduğu için \dfrac{5}{4} olasılık değeri belirtmez.

\dfrac{3}{7} değeri olasılık belirtir mi ?

\dfrac{3}{7} ifadesinin değeri 0’dan küçük olduğu için \dfrac{3}{7} olasılık değeri belirtir.

\dfrac{8}{8} değeri olasılık belirtir mi ?

\dfrac{8}{8} ifadesinin değeri 1’e eşit olduğu için \dfrac{8}{8} olasılık değeri belirtir.

\dfrac{0}{13} değeri olasılık belirtir mi ?

\dfrac{0}{13} ifadesinin değeri 0’a eşit olduğu için \dfrac{0}{13} olasılık değeri belirtir.

\dfrac{2}{9} değeri olasılık belirtir mi ?

\dfrac{2}{9} ifadesinin değeri 0’dan küçük olduğu için – \dfrac{2}{9} olasılık değeri belirtmez. (negatif sayılar olasılık belirtmez.)

Olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır.

İmkansız Olay Nedir?

Bilgi: Bir olay kesinlikle gerçekleşmiyor ise bu olaya imkansız olay denir. İmkânsız olayın olasılık değeri 0’dır.

Aşağıdaki olaylar imkansız olaydır ve olasılık değeri 0’dır.

 • 8 kız arasından seçilen bir kişinin erkek olma olasılığının olasılık değeri sıfırdır.
 • Bir zar havaya atıldığında üst yüzüne en büyük rakam gelme olasılığı sıfırdır.
 • MATEMATİK ÖDEVİ ” kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harfin ”P” olma olasılığının olasılık değeri sıfırdır.

Kesin Olay Nedir?

Bilgi: Bir olay kesinlikle gerçekleşiyor ise bu olaya kesin olay denir. Kesin olayın olasılık değeri 1’dir.

Aşağıdaki olaylar kesin olaydır ve olasılık değeri 1’dir.

 • 8 kız arasından seçilen bir kişinin kız olma olasılık değeri 1’dir.
 • 0,12,3,4,5,6,7,8,9 arasından seçilen bir sayının rakam olma olasılığı 1’dir.
 • Havaya atılan madeni paranın yazı veya tura gelme olasılığı 1’dir.

Yeni Nesil Soru

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru: Efe görselde verilen şekli çizmiş ve arkadaşından aşağıda verilen ifadeleri G kutusundan başlayıp ok yönlerinde ilerleyerek uygun kutulara yerleştirmesini istemiştir.

 • İçerisinde eş büyüklüklerde 5 mavi, 4 kırmızı, 3 sarı top bulunan cam fanustan mavi top çekme
 • 10 erkek arasından seçilen bir kişinin kız olması
 • Alfabemizden seçilen bir harfin ”W” olma olması
 • Pazartesi gününden sonra Salı günü gelmesi
 • MARMARA kelimesinin harfleri aynı büyüklükteki kağıtlara birer kez yazılıp bir kutuya atıldığında M,A veya R gelmesi
 • 36 sayısının pozitif çarpanları kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartın 5’ten küçük gelmesi
 • Doğal sayıların olduğu bir kutudan çekilen sayının negatif bir sayı olması
 • İçi elma ile dolu bir sepetten seçilen meyvenin elma çıkması
 • \dfrac{3}{5} , \dfrac{9}{8} , \dfrac{5}{3} , – \dfrac{11}{6} , \dfrac{14}{ 9}

Efe arkadaşına verilen ifadeleri A,B,C,D,E ve F kutularına doğru yerleştirdiğini söylemiştir.

Buna göre kutulardaki toplam ifade sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

ABCDEF
A)328323
B)328332
C)238223
D)238332

Çözüm:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert