Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçası Çizme

5konu 1

Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçası Çizme

Bir noktanin diger noktaya gore konumu 5

KL doğru parçasının uzunluğunu |KL| şeklinde gösterilir.

MN doğru parçasının uzunluğunu |MN| şeklinde gösterilir.

|KL|=5 br    |MN|=5 br

KL ve MN doğru parçalarının uzunluklarının eşitliğini |KL|=|MN|    şeklinde gösteririz.

Örnek:  

Bir noktanin diger noktaya gore konumu 6

Yukarıda verilen doğru parçalarından uzunlukları eşit olanları bulalım.

Doğru parçaların uzunluklarını yazalım.

|AB|=4 br , |DE|=3 br , |PR|=5 br , |KL|=5 br , |MN|=4 br

|AB|=|MN|  (AB doğru parçasının uzunluğu MN doğru parçasının uzunluğuna eşittir.)

|PR|=|KL| (PR doğru parçasının uzunluğu KL doğru parçasının uzunluğuna eşittir.)

Eğik Doğru Parçalarına Eşit Uzunlukta Doğru Parçası Çizme

Örnek: Aşağıda verilen AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası oluşturalım.

Esit uzunkukta dogru parcasi cizme

A noktasının B noktasına göre konumu 5 birim yukarı 4 birim sola

B noktasının A noktasına göre konumu 4 birim sağa 5 birim aşağı

Şimdi düzlemde bir ”D” noktası belirleyelim ve 5 birim yukarı 4 birim sola giderek ” E” noktasını işaretleyelim.”D” ve ”E” noktalarını birleştirelim.

Esit uzunkukta dogru parcasi cizme 4

Yukarıda oluşturduğumuz DE doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğuna eşittir.

Bunu  |DE|=|AB|  şeklinde gösteririz.

Aynı yöntemi B noktasının A noktasına göre konumunu kullanarak yapabiliriz.

Şimdi düzlemde bir ”P” noktası belirleyelim ve 4 birim sağa 5 birim aşağı giderek ” R” noktasını işaretleyelim.”P” ve ”R” noktalarını birleştirelim.

Esit uzunkukta dogru parcasi cizme 3

Yukarıda oluşturduğumuz  PR doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğuna eşittir.

Bunu  |PR|=|AB|  şeklinde gösteririz.

Örnek: Aşağıda verilen doğru parçalarının hepsinin uzunlukları AB doğru parçasının uzunluğuna eşittir.

Esit uzunkukta dogru parcasi cizme 5

Temel Geometrik Kavramlar Konu Anlatımının Devamı >