Dörtgenler Konu Anlatımı

2 91

Dörtgenler Konu Anlatımı

[alert color=”warning”] Kazanım:Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer. [/alert]

Dörtgenler Konu Anlatımı NELER ÖĞRENECEĞİZ:

⏩ Dikdörtgen ve özellikleri

⏩ Kare ve özellikleri

⏩ Paralelkenar ve özellikleri

Eşkenar Dörtgen ve özellikleri

⏩ Yamuk ve özellikleri

Dörtgenler ve Özellikleri

Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere dörtgen denir. Dörtgenler Konu Anlatımı. Bütün dörtgenlerin iki tane köşegeni bulunur ve iç açıları toplamı 360 derecedir. Dörtgenler sahip oldukları açı, kenar ve köşegen özelliklerine göre dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk olarak isimlendirilir.Şimdi bu dörtgenleri açı,kenar ve köşegen özelliklerine göre inceleyelim.

1) Dikdörtgen ve Özellikleri:

[alert color=”primary”]Bilgi: Karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene dikdörtgen denir. [/alert]

✅ Aşağıda dikdörtgenin açı,kenar ve köşegen özelliklerini gösteren model verilmiştir.

Dikdörtgenin Özellikleri

Tüm açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90° dir.

\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = \widehat{D} = 90°

Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

[AB] // [DC] ve [AD] // [BC]

Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

|AD|=|BC| ve |AB| = |DC|

Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.

|AC|=|BD|

Köşegenleri birbirini ortalar.

[alert color=”danger”]Not: Dikdörtgenin köşegenlerini çizdiğimizde 4 tane birbirine eşit ikizkenar üçgen oluşur.[/alert]

2) Kare ve Özellikleri:

[alert color=”primary”]Bilgi: Bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün dörtgene kare denir. [/alert]

✅ Aşağıda karenin açı,kenar ve köşegen özelliklerini gösteren model verilmiştir.

Karenin Özellikleri

Tüm açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90° ‘dir.

\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = \widehat{D} = 90°

Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

[AB] // [DC] ve [AD] // [BC]

Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.

|AD|=|AB|=|BC|=|CD|

Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.

|AC|=|BD|

Köşegenleri birbirini ortalar.

Köşegenleri birbirini dik keser.

[alert color=”danger”]Not: Karenin köşegenlerini çizdiğimizde 4 tane birbirine eşit ikizkenar dik üçgen oluşur. [/alert]

[alert color=”danger”]Not: Kare karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve tüm açıları 90° olduğu için özel dikdörtgendir. [/alert]

3) Paralelkenar ve Özellikleri:

[alert color=”primary”]Bilgi: Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve birbirine paralel olan dörtgene paralelkenar denir.Paralelkenarın tanımı dikdörtgenin tanımına benzer aradaki fark dikdörtgenin iç açılarıda 90 derece olmasıdır. [/alert]

✅ Aşağıda paralel kenarın açı,kenar ve köşegen özelliklerini gösteren model verilmiştir.

Paralelkenarın Özellikleri

Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

[AB] // [DC] ve [AD] // [BC]

Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

|AB|=|DC| ve |AD| = |BC|

Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

\widehat{A} = \widehat{C} ve \widehat{B} = \widehat{D}

Komşu açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

\widehat{A} + \widehat{B} =180°

\widehat{B} + \widehat{C} =180°

\widehat{C} + \widehat{D} =180°

\widehat{D} + \widehat{A} =180°

Köşegen uzunlukları birbirinden farklıdır. |AC| ≠ |BD|

Köşegenleri birbirini ayrı ayrı ortalar.

Bir Emoji Muhabbeti

🤔 Kare ve dikdörtgen aynı zamanda paralel kenar mıdır ?

🤓 Kare ve dikdörtgen paralel kenarın özelliklerini kapsadığı için kare ve dikdörtgen aynı zamanda bir paralelkenardır.Fakat bu ifadenin tam tersi doğru değildir. Yani bir paralelkenar aynı zamanda bir kare ve dikdörtgen değildir.

4) Eşkenar Dörtgen ve Özellikleri:

[alert color=”primary”]Bilgi: Tüm kenar uzunlukları eşit ve karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Şekil olarak baklava dilimine benzer.Eşkenar dörtgenin tanımı kareye benzer aradaki fark açılarının 90° ‘den farklı olabilmesi. [/alert]

✅ Aşağıda eşkenar dörtgenin açı,kenar ve köşegen özelliklerini gösteren model verilmiştir.

Eşkenar Dörtgenin Özellikleri

Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.

|AB|=|BC|=|CD| =|AD|

Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

[AB] // [CD] ve [BC] // [AD]

Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

\widehat{A} = \widehat{C} ve \widehat{B} = \widehat{D}

Komşu açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

\widehat{A} + \widehat{B} =180°

\widehat{B} + \widehat{C} =180°

\widehat{C} + \widehat{D} =180°

\widehat{D} + \widehat{A} =180°

Köşegen uzunlukları birbirinden farklıdır.

Köşegenleri birbirini ayrı ayrı ortalar.

Köşegenleri birbirini dik keser.

[alert color=”danger”]Not: Her eşkenar dörtgen bir paralelkenardır. Aynı zamanda Eşkenar dörtgenin açıları 90° olduğunda kareye dönüşür.Yani kareye açıları 90° olan bir eşkenar dörtgen diyebiliriz. [/alert]

5) Yamuk ve Özellikleri:

[alert color=”primary”]Bilgi: Karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk denir.  Yamukta paralel olan kenarlarına “yamuğun tabanları”, paralel olmayan kenarlarına ise “yan kenarlar” adı verilir.[/alert]

✅ Aşağıda yamuğun açı,kenar ve köşegen özelliklerini gösteren model verilmiştir.

Yamuğun Özelliği

En az bir çift karşılıklı kenarı paraleldir.

Komşu olan bir dar açısı ile bir geniş açısının toplamı 180° ‘dir.

\widehat{A} + \widehat{B} =180°

\widehat{C} + \widehat{D} =180°

Yamuğun köşegen uzunlukları yan kenarların durumuna göre eşit olabilir de olmayabilir de.

Sadece ikizkenar yamuğun ( yan kenarları eşit olan yamuk ) köşegen uzunlukları birbirine eşit iken, diğer yamukların köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir.

DÖRTGENLERİN ÖZELLİKLERİ TABLOSU

Aşağıdaki tabloda dörtgenlerin açı, kenar ve köşegen özelliklerini verilmiştir.

ÖzelliklerDikdörtgenKareParalelkenarEşkenar DörtgenYamuk
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir
Karşılıklı kenar çiftlerinin hepsi birbirine paraleldir
Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir
Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir
Karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir
Tüm açı ölçüleri birbirine eşit ve 90°
Köşegen uzunlukları birbirine eşittir
Köşegenler birbirini ortalar
Köşegenler birbirini dik keser

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥

Soru:

Bilgi: Geometri tahtası düzlemde üçgen,kare,dikdörtgen gibi geometrik şekillerin oluşturulmasında kullanılan matematiksel bir araçtır.

Aslı geometri tahtası üzerine lastiği aşağıdaki gibi çivilere takarak bir dörtgen şekli oluşturmuştur.

Buna göre Aslı lastiği aşağıdaki seçeneklerde verilen konumlardan hangisine getirirse kare ve eşkenar dörtgen şekli oluşturur?

KareEşkenar dörtgen
A)E3,E6,K3,J6F2,D5,H5,F8
B)H4,E6,G9,I7C8,J8,E12,J12
C)H12,J9,H6,E9F3,F13,B8,İ8
D)D3,E6,K3,K6H6,H10,D8,K8
Çözüm:

2 Yorumlar
  1. Rıfat Arda YILMAZ diyor

    Çok güzel anlatmışsınız öğretmenim .

  2. Yiğit KOCAPINAR diyor

    Hocam çook güzel anlatmışsınız ellerinize emeğinize sağlık iyi günler …

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert