Çokgenler Konu Anlatımı

5konu 1

Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

BU KONUDA NELER ÖĞRENECEĞİZ:

⏩ Çokgen ve Çokgenlerin İsimlendirilmesi

⏩ Çokgenlerin Temel Elemanları

Çokgen ve Çokgenlerin İsimlendirilmesi
Örnek:

Aşağıda verilen şekili inceleyelim ve çokgen olup olmadıklarına karar verelim.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir2.

✅ Doğru parçalarından oluşmuş 👍

✅ Doğru parçaları birbirini kesmemiş 👍

✅ Kapalı şekil 👍

Verilen görsel yukarıdaki 3 şartı sağladığı için çokgen oluşturur.

Örnek:

Aşağıda verilen şekili inceleyelim ve çokgen olup olmadıklarına karar verelim.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir3.

✅ Doğru parçalarından oluşmamış 👎

✅ Doğru parçaları birbirini kesmemiş 👍

✅ Kapalı şekil 👍

Verilen görsel doğru parçalarından oluşmamış.Eğri çizgi içermektedir. Çokgen oluşturmaz.

Örnek:

Aşağıda verilen şekili inceleyelim ve çokgen olup olmadıklarına karar verelim.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir4.

✅ Doğru parçalarından oluşmuş 👍

✅ Doğru parçaları birbirini kesmemiş 👍

✅ Kapalı şekil değil 👎

Verilen görsel kapalı şekil olmadığı için çokgen oluşturmaz.

Örnek:

Aşağıda verilen şekili inceleyelim ve çokgen olup olmadıklarına karar verelim.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir5.

✅ Doğru parçalarından oluşmuş 👍

✅ Doğru parçaları birbirini kesmiş 👎

✅ Kapalı şekil 👍

Verilen görselde doğru parçaları birbirini kestiği için çokgen oluşturmaz.

Çokgenin Temel Elemanları

Çokgenin temel elemanları kenarları,köşeleri,iç açıları ve köşegenleridir.Şimdi bu temel elemanları tek tek inceleyelim.

Aşağıda çokgenler ve çokgenlere ait kenar modelleri verilmiştir.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir8.

Aşağıda çokgenler ve çokgenlere ait köşe modelleri verilmiştir.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir9.

✅ Bir çokgene ait A açısını \widehat{(A)}

✅ Bir çokgene ait B açısını \widehat{(B)}

✅ Bir çokgene ait C açısını \widehat{(C)}

Aşağıda çokgenler ve çokgenlere ait açı modelleri verilmiştir.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir10.

Örnek:
Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir11.

Yukarıda verilen çokgenin iç açılarını sembol kullanarak gösterelim.

✅ D köşesine ait açıyı

\widehat{(D)}

\widehat{(GDE)}

\widehat{(EDG)}

✅ E köşesine ait açıyı

\widehat{(E)}

\widehat{(DEF)}

\widehat{(FED)}

✅ F köşesine ait açıyı

\widehat{(F)}

\widehat{(EFG)}

\widehat{(GFE)}

✅ G köşesine ait açıyı

\widehat{(G)}

\widehat{(FGD)}

\widehat{(DGF)}

Aşağıda çokgenler ve çokgenlere ait köşegen modelleri verilmiştir.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir12.

Çokgenlerin İsimlendirilmesi

Aşağıda verilen çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilmiştir.

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir13.

Örnek:

Yukarıda verilen çokgenleri isimlendirelim.

Çözüm:

ABC çokgeni veya ABC üçgeni

DEFG çokgeni veya DEFG dörtgeni

KLMNO çokgeni veya KLMNO beşgeni olarak isimlendirebiliriz.

çokgenKöşe SayısıKenar Sayısıİç Açı SayısıKöşegen Sayısı
üçgen3330
dörtgen4442
beşgen5555
altıgen6669
yedigen77714
sekizgen88820
Örnek:

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir14.

Yukarıda verilen çokgenin çokgen çeşidini, çokgenin isimlendirilmesini ,kenar sayısını , iç açı sayısını , köşe sayısını , kenarlarını , köşelerini ve iç açılarını bulalım.

Çözüm:

Çokgen çeşidi

Çokgen 9 kenardan oluştuğu için çokgen çeşidi dokuzgendir.

Çokgenin isimlendirilmesi

ABCDEFGHI Dokuzgeni

Kenar sayısı

9

İç açı sayısı

9

Köşe sayısı

9

Kenarları

[AB] , [BC] , [CD] , [DE] , [EF] , [FG] , [GH] , [HI] , [AI]

Köşeleri

A , B , C , D , E , F ,G , H , I ,

İç açıları

\widehat{(A)} , \widehat{(B)} , \widehat{(C)} , \widehat{(D)} , \widehat{(E)} , \widehat{(F)} , \widehat{(G)} , \widehat{(H)} , \widehat{(I)}

🎥 Bir Soru Bir Video 🎥
Soru:

Cokgenleri isimlendirir olusturur ve temel elemanlarini tanir16.

Yukarıda verilen altıgen şeklindeki kağıt Şekil 1’deki gibi tam ortasından ok yönünde katlanıp şekil 2’deki konumuna getiriliyor. Daha sonra şekil 2’de oluşan kağıt tam ortasından ok yönünde katlanıp şekil 3’deki duruma getiriliyor.

Buna göre şekil 3’de oluşan kağıt kesik çizgi doğrultusunda kesildiğinde oluşan çokgenlerin köşeleri toplamı kaçtır?

Çözüm: