2. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 34

Bu sözlük, 2. sınıf matematik öğrencileri için faydalı bir kaynak olacaktır. Sayıların temsili, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri gibi temel terimler açıklanmıştır. Toplama ve çarpmanın özellikleri de bu sözlükte yer almaktadır. Her terim, öğrencilerin anlaması için basit bir şekilde açıklanmıştır. Sözlük, öğretmenlerin sınıflarında öğrencilere yardımcı olmak için kullanabilecekleri pratik bir araçtır. 2. Sınıf Matematik Terimleri aşağıda listelenmiştir.

2. Sınıf Matematik Terimleri
2. Sınıf Matematik Terimleri

Sayıların temsili

4 ve 5 rakamlarının bir arada yer aldığı onlar basamağı ve birler basamağına sahiptir. Bu şekilde sayılar yazılırken, her basamak bir önceki basamağın on katıdır. Örneğin, 67 sayısı altmışlı ve yedili basamaklarına sahiptir; altmışı yüzler basamağı için, yedi ise birler basamağı için kullanılır. Sayıların farklı temsilleri, matematik problemlerinin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilir.

2. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

2. sınıf öğrencileri için matematik terimlerinin açıklamaları bulunan pratik bir sözlük hazırladık. Bu sözlüğümüzde sayıların temsili, toplama işlemi ve özellikleri, çıkarma işlemi, çarpma işlemi ve özellikleri, bölme işlemi ve özellikleri hakkında açıklamalar bulabilirsiniz. Sayılar nasıl temsil edilir? Toplama işlemi nasıl yapılır? Çarpma işleminin özellikleri nelerdir? Bölme işleminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz için detaylı açıklamalar içeren bir sözlük hazırladık.

Toplama işlemi

Toplama işlemi, matematikte en temel işlemlerden biridir. İki veya daha fazla sayıyı toplayarak toplam değerini buluruz. Örneğin, 2 + 3 = 5 işleminde 2 ve 3 sayılarını toplayarak 5’e ulaşırız.

Toplama işleminde öncelik önceki adımların sonucunu kullanarak devam eder. Örneğin, 2 + 3 + 5 = (2 + 3) + 5 = 5 + 5 = 10 şeklinde yazarız.

 • Toplama İşlemi Örneği: 10 + 15 = 25
 • Toplama İşlemi Özellikleri:
  • Toplama işleminin değişme özelliği: Toplama işleminde toplama sırasının değişmesi sonucu etkilemez. Örneğin, 3 + 5 = 5 + 3’tür.
  • Toplama işleminin birleşme özelliği: Toplama işleminde üç adet sayının toplamı, her iki toplamın toplamına eşittir. Örneğin, (2+3) + 5 = 2 + (3+5) = 10’dur.
  • Toplama işleminin çelişme özelliği: Toplama işleminde bir sayısının kendisi hariç başka bir sayıya eklenmesi ile o sayıya ulaşamayız. Örneğin, 5 + 0 = 5’dir.

Toplamın özellikleri

Toplama işleminin çelişme özelliği, toplanan sayıların yerlerinin değiştirilmesi durumunda sonuç değişmez. Birleşme özelliği, toplanacak sayıların gruplanmasının sonucu değiştirmemesidir. Toplama sırasının değiştirilebilir olması özelliği ise, toplama işleminde hangi sayı önce eklendiğinin önemli olmamasıdır. Örneğin, 2 + 3 + 4 işleminde önce 2 ve 3, sonrasında ise 2+3 toplandıktan sonra 4 eklenerek sonuç elde edilebilir.

Çıkarma işlemi

Çıkarma işlemi, matematiksel bir işlem olup, bir sayının diğerinden çıkarılmasıdır. Bu işlem genellikle “-“, yani eksi işaretiyle gösterilir. Örneğin, 5-3 ifadesi 5 sayısından 3 sayısının çıkarılması işlemini ifade eder ve sonuç 2’dir. Bu işlemin önemi, matematiksel problem çözmede ve günlük hayatta kullanımda büyüktür. Çoğu zaman para, zaman veya diğer ölçü birimleri ile ilgili konularda kullanılır.

Çarpma işlemi

Çarpma işlemi, matematikte temel işlemlerden biridir. Aynı sayıları tekrarlı toplamak yerine çarparız. Örneğin, 2 tane 3’ü toplamak için 2 ile 3’ü çarparız ve sonuç 6 olur. Çarpma işlemi, toplamı ve çıkarma işlemlerinden farklı olarak, sayıların çarpanlarına bağlı olarak sonucun farklı olabileceği bir işlemdir. Çarpmanın özellikleri arasında, sıfır ile çarpmanın her zaman sıfır olduğu, bir sayı ile çarpmanın tüm sayının katı olduğu ve değiştirme özelliği gibi önemli özellikler yer almaktadır.

Çarpmanın özellikleri

Çarpma işleminin özelliklerine daha detaylı bir bakış yapacak olursak, sıfırdan çarpmaya ve bir sayı ile çarpmanın tüm sayının katı olmasına ek olarak, çarpmanın değişme, dağılma ve ilişkili özellikleri de vardır.

 • Değişme özelliği: Çarpma işleminde sayıların yer değiştirilmesi sonucunun değişmemesi olarak tanımlanabilir. Örneğin: 2 × 3 = 3 × 2
 • Dağılma özelliği: Çarpma işleminin, toplama işlemi üzerinde dağılması özelliği olarak tanımlanabilir. Örneğin: 2 × (3 + 4) = 2 × 3 + 2 × 4
 • İlişkili özellik: Çarpma işleminin, gruplandırma yapıldığında sonucun değişmemesi özelliğidir. Örneğin: (2 × 3) × 4 = 2 × (3 × 4)

Bu özellikler, matematikteki çarpma işleminin kurallarının temelini oluşturur ve çarpım tablosu çalışmalarında da kullanılır.

Bölme işlemi

Bölme işlemi matematikte bir sayının başka bir sayıya bölünmesiyle yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapılan sayıya “bölünen”, bölme işlemi sonucu elde edilen sayıya “bölen” ve sonuca “bölüm” denir. Örneğin, 6 sayısının 2 sayısına bölümü, 3’tür. Bölmenin birçok özelliği vardır. Örneğin, sıfıra bölme işlemi mümkün değildir. Ayrıca, bir sayının kendisiyle bölümü her zaman 1’dir. Bölmenin faydalı olduğu pek çok alan bulunmaktadır, özellikle de oranlar, yüzdelikler, katsayılar ve oran gibi konularda.

Bölmenin özellikleri

Bölme işlemi, matematikte önemli bir işlemdir ve çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sıfıra bölmenin mümkün olmadığıdır. Yani herhangi bir sayı sıfıra bölünemez. İkinci özellik ise, bir sayının kendisiyle bölünmesinin her zaman 1 olacağıdır. Örneğin, 7 / 7 = 1. Bölmenin diğer bir özelliği ise, bölme işleminin sırasının önemsiz olmasıdır. Yani a / b = b / a şeklinde de yazılabilir. Ayrıca bölme işlemi, çarpmanın ters işlemidir. Yani a / b, b ile çarpılarak a elde edilir.

2. Sınıf Matematik Terimleri

İlkokul 2. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

 1. Toplama: İki veya daha fazla sayıyı bir araya getirerek toplamını bulma işlemidir. Örneğin, 3 + 4 = 7.
 2. Çıkarma: Bir sayıdan diğer bir sayıyı çıkararak farkını bulma işlemidir. Örneğin, 8 – 3 = 5.
 3. Sayılar: Rakamlarla ifade edilen niceliklerdir. Örneğin, 1, 2, 3 gibi.
 4. Dört İşlem: Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini ifade eden temel matematiksel işlemlerdir.
 5. Sayı Dizisi: Ardışık sayıların sıralanmasıdır. Örneğin, 2, 4, 6, 8 gibi.
 6. Eşitlik: İki tarafı da birbirine eşit olan ifadelerdir. Örneğin, 4 + 2 = 6
 7. Büyüklük Karşılaştırması: İki sayının büyüklük veya küçüklük durumunu karşılaştırmak için kullanılan işaretlerdir. Örneğin, < (daha küçük), > (daha büyük), = (eşit).
 8. Şekiller: Kare, daire, üçgen gibi geometrik şekillerdir.
 9. Zaman: Saat, dakika, gün, ay, yıl gibi zaman birimlerini ifade eder.
 10. Para: Ülkenin para biriminde ifade edilen değerlerdir. Örneğin, TL, dolar, euro gibi.
 11. Ölçme: Uzunluk, ağırlık, zaman gibi fiziksel büyüklükleri ölçme işlemidir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert